10 KWIETNIA 2017 NIE PUSZCZAMY DZIECI DO SZKOŁY NA PIERWSZE DWIE GODZINY LEKCYJNE

Bierzemy udział w SZKOLNYM PROTEŚCIE – ogólnopolskiej akcji protestacyjnej łączącej rodziców przeciwnych deformie edukacji. Żądamy natychmiastowego uchylenia ustaw wprowadzających reformę edukacji.

NIE PUSZCZAMY DZIECI DO SZKOŁY NA PIERWSZE DWIE GODZINY LEKCYJNE

  • Nie chcemy chaotycznej, pośpiesznej likwidacji gimnazjów.
  • Nie chcemy, żeby kilka roczników dzieci zostało potraktowanych jako „koszt” reformy.
  • Nie chcemy podstaw programowych rodem z PRL.
  • Nie chcemy marnotrawienia miliardów złotych z naszych podatków na niepotrzebne zmiany.
  • Nie chcemy, żeby politycy wykluczali naukowców z rozmowy o kształcie edukacji.

CHCEMY REFORMY EDUKACJI, ALE NIE TAKIEJ!

Przyłączcie się! Wspólnie wygasimy tę pseudo-reformę! Nie ma takiej siły, takiego rządu, ani takiej partii, która wytrzymałaby gniew rodziców, wyrażony w powszechnej akcji protestacyjnej.

Walczymy z deformą konsekwentnie i do skutku.

Rodzice pamiętajcie! Reforma edukacji to nie tylko likwidacja gimnazjów. To przede wszystkim zmiana podstaw programowych, które w zdeformowanym wydaniu drastycznie obniżą poziom edukacji naszych dzieci na każdym etapie szkolnym.

Z listu 86 profesorów i doktorów, pracowników naukowych polskich uniwersytetów – specjalistów z zakresu pedagogiki i badań edukacyjnych:

„Nasi uczniowie posiadają umiejętności wyróżniające ich w Europie i na świecie. Nie wolno tego potencjału zmarnować gwałtownymi reformami. Prosimy o adekwatny czas na debatę włączającą szerokie środowiska naukowe w dyskusję o przyszłości polskiej edukacji. Apelujemy o uwzględnienie wyników badań naukowych i głosów ekspertów przy planowaniu przyszłych przekształceń.” www.znp.edu.pl

Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk – Uwagi do Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej: „Przedstawiony do konsultacji projekt Podstawy programowej wykształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej to dokument pod wieloma względami budzący zastrzeżenia.” „Pod względem struktury i porządku treści jest niestaranny, chaotyczny i niedopracowany.” „To dokument zakorzeniony w potocznych koncepcjach dydaktycznych, sprzeczny z najnowszą wiedzą z obszaru pedagogiki, psychologii i socjologii oświaty, przygotowany w sposób, który mógłby być akceptowalny na poziomie wstępnych projektów nauczycielskich, ale nie na poziomie ogólnonarodowej podstawy programu kształcenia. Projekt do złudzenia przypomina model „jedynie słusznego” dokumentu państwowego z czasów peerelowskich, zapewniająca ścisłą kontrolę nad szkołą. Podstawa przeczy wypracowanym fundamentalnym założeniom na temat edukacji (…).”

Rada Języka Polskiego – Uwagi do projektu podstawy programowej jęz. polskiego:

„Przedstawiony do prekonsultacji projekt podstawy programowej jest niespójny, nielogiczny, z licznymi błędami, także natury językowej i terminologicznej. Wykazuje niekompetencje zespołu autorskiego, szczególnie jeśli chodzi o metodykę przedmiotową i psychologię rozwojową. Preferowana jest wiedza, a niedostosowanie jej zakresu do możliwości poznawczych uczniów spowoduje, że będzie przyswajana biernie i pamięciowo.” www.rjp.pan.pl

Z opinii Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich dot. projektów ustaw reformujących system edukacji (15 listopada 2016 r.):

Uczelnie zrzeszone w Konferencji Rektorów Szkół Polskich nie akceptują ani potrzeby, ani głównych kierunków reformy edukacji. www.krasp.org.pl

Nie zgadzamy się na to szaleństwo! Żądamy odwołania reformy!