Artykuły

Zajmująca stanowisko Ministra Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie woj. mazowieckim Decyzją rodziców oraz nauczycieli z dnia 23.06. 2017 nie spełnia wymogów do dalszego zajmowania stanowiska

Zajmująca stanowisko Ministra Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie woj. mazowieckim 
Decyzją rodziców oraz nauczycieli z dnia 23.06. 2017 nie spełnia wymogów do dalszego zajmowania stanowiska

Warszawa, dnia 23 czerwca 2017 roku Nr. 3183801

Wyniki klasyfikacji rocznej

Zachowanie naganne 
(Pani minister notorycznie oszukiwała, okłamywała rodziców, nauczycieli oraz samorządowców. Unikała spotkań z protestującymi przeciwko reformie edukacji. Nie dopuszczała ich do głosu podczas tzw. konsultacji. Nie wywiązywała się z podstawowego obowiązku zapewnienia dobrego kształcenia uczniom).

Religia/Etyka niedostateczny
(Mając pełną świadomość zgubnych skutków wprowadzanej – w tak krótkim czasie reformy – oraz chaosu jaki wywoła, podjęła nieodpowiedzialną i pochopną decyzję, podpierając się powtarzaną nieprawdą – „Reforma edukacji jest świetnie przygotowana oraz przemyślana”).

Zajęcia obowiązkowe

Struktura szkolnictwa niedostateczny
(„Wygasiła”, a więc zlikwidowała niemal wszystkie gimnazja. Pozostawiła „furtkę” dla jednej szkoły w Szczecinie, która będzie mogła prowadzić zajęcia wyłącznie dla klasy VII oraz VIII).

Przedsiębiorczość niedostateczny 
(Obwieściła reformę jako bezkosztową. Nie wzięła pod uwagę milionów złotych m.in. na wypłacenie odpraw dla zwalnianych nauczycieli, dostosowanie budynków szkolnych, zakup niezbędnych pomocy naukowych). Organizacja pracy nauczycieli niedostateczny (Wbrew zapewnieniom doprowadziła do zwolnień nauczycieli, ograniczeń etatów, nieprzedłużenia umów. Stworzyła nowy zawód nauczyciela objazdowego, który będzie zmuszony prowadzić zajęcia w kilku, oddalonych od siebie szkołach).

Bezpieczeństwo niedostateczny 
(Naraziła dzieci na chaos, przenoszenie klas do innych budynków szkolnych i naukę na zmiany, brak pracowni).

Planowanie niedostateczny 
(Z winy Pani minister w 2019 r. absolwenci ostatniego rocznika gimnazjalnego i ósmej klasy szkoły podstawowej razem będą uczestniczyć w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Tym samym w klasach pierwszych szkół średnich znajdzie się młodzież idąca dwoma różnymi tokami nauczania, a uczniowie ostatniego rocznika gimnazjum, w przypadku nieuzyskania promocji, wracają do szkoły podstawowej).

Prawo niedostateczny
(Zignorowała prawa rodziców, które określa Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców. Zapomniała o tym, że rodzice mają prawo decydować o kształceniu oraz wychowaniu zgodnego z ich wizją).

Tworzenie podstaw programowych niedostateczny 
(W sposób ekspresowy przygotowała podstawy programowe i pominęła wiele krytycznych opinii ekspertów. Treści nauczania nie korespondują ze sobą, a podręczniki pomijają niezbędne do dalszego kształcenia tematy. Zmniejszyła wymiar godzin na realizację zajęć m.in. wf, przyrodniczych. Nie przewidziała przejściowych podstaw).

Odpowiedzialność niedostateczny 
(Obarczyła odpowiedzialnością za swoje działania samorządy, które zostały zmuszone do wdrażania reformy, poprzez reorganizację sieci szkół. Obciążyła je kolosalnymi, nieprzewidzianymi w budżecie kosztami).

Szczególne skandaliczne osiągnięcia:
– Skróciła kształcenie ogólne o rok. Przyczyniła się do wprowadzenia niepokoju wśród młodzieży, która będzie musiała decydować rok wcześniej niż koledzy, o swojej dalszej edukacji. 
– Przysporzyła rodzicom wielu trosk, ale równocześnie zjednoczyła ponad 910 tysięcy obywateli w walce o dobro edukacji. -Nie dotrzymała obietnic wyborczych partii PiS odnośnie wsłuchiwania się w głos obywateli, pytania ich o zdanie w WAŻNYCH kwestiach.
– Pogłębiła deficyt miejsc w przedszkolach. 
– Utrudniła uzdolnionym dzieciom realizację pasji w szkołach artystycznych oraz sportowych.