Artykuły

Oświadczenie Koalicji NIE dla chaosu w szkole

 Szanowni Państwo,

Koalicja NIE dla chaosu w szkole przez prawie rok współtworzyła społeczny ruch protestu przeciwko reformie edukacji przygotowanej przez minister Zalewską. Byliśmy i jesteśmy przekonani, że w oświacie nie ma miejsca na rewolucje. Potrzebne są ewolucyjne zmiany – budowanie na tym co mamy. Nie zgadzaliśmy się na bezsensowne niszczenie systemu szkolnego, a zwłaszcza gimnazjów. Nie zgadzaliśmy się na tworzenie podstaw programowych bez udziału naukowców, poprzez prymitywne kopiowanie podstaw programowych obowiązujących u schyłku PRL.

Wierzyliśmy, że uświadomienie decydentom i opinii publicznej jak fatalna i nieprzygotowana jest proponowana przez MEN „dobra zmiana” wystarczy, aby tę tzw. reformę odwołać, albo przynajmniej odłożyć o rok, żeby dało się ją poprawić. Przyjmowaliśmy za oczywiste, że nie może wejść w życie reforma, której nie popiera żadne liczące się w edukacji środowisko, a przeciwko której protestują rodzice, nauczyciele, naukowcy, organizacje pozarządowe związane z edukacją i samorządy.

Czyż można było przypuszczać, że w sprawie zmian w edukacji władza będzie świadomie działała ze szkodą dla milionów dzieci, bezwzględnie realizując swe interesy polityczne i partyjne? Niestety politycy PiS, którzy opanowali aktualnie wszystkie stanowiska i instytucje państwowe, pozostają głusi i ślepi na wskazywane im oczywiste błędy i absurdy wdrażanej reformy. Zamiast odpowiedzi na pytania mają kłamstwa. Zamiast badań naukowych i ekspertyz, propagandę. Zamiast dialogu, konsultacji społecznych i próby osiągnięcia konsensusu, prezentują butę i arogancję wobec wszystkich, którzy ośmielą się skrytykować reformę.

Wobec nieubłaganie płynącego czasu i zbliżającego się nowego roku szkolnego, wobec niedopuszczenia przez Sejm do referendum edukacyjnego, reforma staje się faktem. Nie mamy już możliwości zapobieżenia zniszczeniu gimnazjów, wprowadzeniu nieudolnie przygotowanych podstaw programowych, zmarnowaniu kolosalnych pieniędzy publicznych potrzebnych na wdrożenie zmian. To nieszczęście wydarzy się na naszych oczach.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w inicjowane przez Koalicję lub współorganizowane przez nią działania. Dziękujemy za wspólny wysiłek innym organizacjom i ruchom społecznym z całego kraju. Dziękujemy rodzicom, którzy uczestniczyli w akcji Szkolnego Protestu, pikietach i manifestacjach. Daliśmy świadectwo, napiętnowaliśmy zło i nikt nie może powiedzieć, że nie wiedział jakie będą skutki tej tzw. reformy. Ponieważ dzieci nadają sens naszemu życiu, nie przestaniemy pracować i starać się o lepszą dla nich przyszłość. W najbliższym czasie nasze i wszystkich ludzi dobrej woli starania w tym względzie będą bardziej potrzebne niż kiedykolwiek.