Artykuły

Szkoła z Klasą 2.0 – trwa rekrutacja do 16 edycji programu

Szkoła z Klasą 2.0 – trwa rekrutacja do 16 edycji programu

Już dziś zgłoś swoją szkołę do nowej edycji programu Szkoła z Klasą 2.0. Rekrutacja trwa do 16 października – nie zwlekaj i zmieniaj swoją szkołę razem z nami.

Rzeczywistość szkolna ciągle się zmienia. W tym roku zmienia się szczególnie, w związku z wprowadzaną reformą edukacji. Podstawówki zyskają nowe roczniki, rozrastają się zarówno grona pedagogiczne jak i grupy uczniowskie. Gimnazja powoli przekształcają się: stają się częścią większej całości, zmieniają profile. Licea przygotowywać się będą do przyjęcia nowych uczniów. Nie sposób ująć wszystkich kombinacji, które dotyczyć będą szkół w zaczynającym się właśnie roku szkolnym.

Te zmiany generują wiele nowych wyzwań w różnych aspektach szkolnego życia – dostosować trzeba przestrzeń, infrastrukturę, sprzęt, ale przede wszystkim oznaczają powstanie nowych zespołów. Nowych pokoi nauczycielskich. Nowych grup uczniów. Nowych społeczności szkolnych. W Szkole z Klasą 2.0 chcemy pomóc szkołom odnaleźć się w tej sytuacji i dać im narzędzia do tego, aby wspólnie, wychodząc od dialogu i wymiany doświadczeń oraz otwarcia się na siebie nawzajem i bazując na potencjale wszystkich członków szkolnej społeczności, budować nową szkołę w nowym kontekście.

W Szkole z Klasą koncentrujemy się na tym, aby pomagać szkołom diagnozować swoje zasoby oraz potrzeby i rozwiązywać problemy w oparciu o tę diagnozę. Korzystamy z metodologii projektowania procesu myślenia (design thinking), która powstała w środowisku projektantów, potem z sukcesem została wykorzystana w biznesie, a od wielu lat jest skutecznie stosowana w edukacji na całym świecie. Metoda ta stawia na pierwszym planie potrzeby społeczności szkolnej: dyrekcji, nauczycieli, personelu administracyjnego, ale przede wszystkim uczniów. O szkole może wypowiedzieć się każdy, kto na co dzień uczy się w niej i pracuje, nie tylko jako nauczyciel. Takie podejście, dające przestrzeń wszystkim, zarówno tym, którzy w szkole są od dawna, jak i tym, którzy właśnie do niej trafili, buduje poczucie sprawczości i wpływu, wzmacnia relacje, służy pracy zespołowej.

Szkoła z Klasą 2.0 trwa cały rok szkolny. W programie bierze udział Zespół, złożony przynajmniej z czterech osób: dyrektora, koordynatora (wybranego spośród nauczycieli) i dwóch nauczycieli lub nauczyciela i innego pracownika szkoły. Do pracy w zespole można zaprosić również uczniów, jednak nie zgłaszają się oni formalnie do programu. Przez cały rok szkolny Zespół, za pośrednictwem platformy internetowej, będzie wspierany przez mentora. Obowiązkowo szkoła bierze udział w jednym z ośmiu bezpłatnych konferencji warsztatowych, które przygotowują uczestników do pracy w programie, pokazują nowe metody pracy.

Każdy Zespół pracujący w programie określi własny cel główny, wybrany spośród 10 przez nas proponowanych, dopasowany do indywidualnych potrzeb szkoły:

1. RÓWNE SZANSE. 
Szkoła wyrównuje szanse edukacyjne i życiowe dzieci, wspiera najbardziej potrzebujących.

2. PASJA DO NAUKI. 
Szkoła motywuje do nauki, angażuje i rozwija pasje uczniów i nauczycieli.

3. WIEDZA UŻYTECZNA. 
Szkoła uczy, jak wykorzystać w praktyce wiedzę i umiejętności.

4. SAMODZIELNOŚĆ. 
Szkoła uczy samodzielności, krytycznego myślenia, odwagi stawiania pytań oraz odpowiedzialności za naukę.

5. OCENIANIE I DOCENIANIE. 
Szkoła ocenia tak, by wspierać uczenie się i rozwój uczniów, docenia wysiłek i buduje poczucie wartości.

6. OBYWATELSTWO. 
Szkoła uczy dialogu, współdziałania i zachęca do współdecydowania.

7. BEZPIECZEŃSTWO I ZAUFANIE.
Szkoła tworzy klimat bezpieczeństwa, szacunku i zaufania.

8. DOBRE RELACJE. 
Szkoła dba o dobre relacje i komunikację między wszystkimi członkami szkolnej wspólnoty.

9. SOLIDARNOŚĆ.
Szkoła uczy solidarności, wzajemnej pomocy i buduje kulturę dzielenia się.

10. OTWARTOŚĆ. 
Szkoła jest otwarta na społeczność lokalną i świat oraz uczy rozwiązywania problemów.

Rejestracja szkół do programu Szkoły z Klasą 2.0 trwa do 16 października

Koszt udziału szkoły w programie, niezależnie od liczby uczestników, to 300 zł brutto

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://szk.szkolazklasa.org.pl/

Zapraszamy.

Szkoła z Klasą 2.0 to program organizowany przez Fundację Szkoła z KlasąCentrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą”, wspierają nas Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Agory.