Artykuły

Życzenia dla polskiej szkoły

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim osobom uczącym i wychowującym nasze dzieci. Niestety, te życzenia, choć słoneczne i ukwiecone, muszą być podobne do zeszłorocznych. Już drugi raz święto polskiej edukacji obchodzimy w trudnych okolicznościach, mierząc się z chaosem organizacyjnym w szkołach podstawowych i wygasających gimnazjach, w poczuciu, że za kilka miesięcy „dobra zmiana” wkroczy do szkół średnich. Wielu nauczycieli zmieniło lub wkrótce zmieni miejsce pracy. Szkoły są przepełnione, źle przygotowana podstawa programowa jest źródłem stresów i frustracji.

Wielu spośród nas – zarówno nauczycieli jak i rodziców – niepokoi presja ideologiczna, której podlega polskie szkolnictwo. Patriotyzm w PIS-owskim wydaniu, przyjęty jako obowiązująca ideologia w szkolnych programach, otwiera drogę do jawnej ofensywy różnego typu ekstremalnych postaw nacjonalistycznych – wykluczających wychowanie młodego pokolenia Polaków w duchu tolerancji i w poszanowaniu praw człowieka. Nie chcemy propagowania w szkole wrogości i nienawiści wobec innych od nas, czyli „obcych”.

W tej trudnej dla polskiej oświaty sytuacji życzmy sobie nawzajem w Dniu Nauczyciela przede wszystkim spokoju i odwagi, aby udało się nam:

  • wspierać się wzajemnie w trudnej misji mądrego wychowania młodego pokolenia Polaków,
  • przekazywać uczniom prawdę a nie narzucaną odgórnie ideologię,
  • rozwijać w naszych wychowankach postawy moralne oparte na szeroko pojętych ideach humanitarnych, ucząc tolerancji i piętnując posługiwanie się ideologią nienawiści,
  • wypełniać podstawową misję mądrej edukacji, czyli rozwijać osobiste zainteresowania i umiejętność samodzielnego i krytycznego myślenia naszych uczniów bez względu na narzucane treści programowe.

Wszystkim osobom związanym z polskim szkolnictwem powodzenia w przezwyciężaniu negatywnych skutków „dobrej zmiany”!

Koalicja „NIE dla chaosu w szkole”