Artykuły

Do Rodziców i Nauczycieli!

Razem zawalczmy o szkołę i dobro dzieci, bo od tego zależy przyszłość Polski! Jest nas wielu, razem stanowimy ogromną siłę. Wszystko zależy od tego, czy ją wykorzystamy.

Czy stać Was na determinację, jaką pokazują inne grupy zawodowe? Sukces zależy właśnie od tego! Ale determinacja nauczycieli zależy od poparcia całego społeczeństwa. Uczniowie nie mają związków zawodowych, nie ma dziś siły, która skutecznie mogłaby upominać się o ich prawa. O prawo do odpoczynku, do życia bez ciągłego stresu i presji, do szkół, w których nauka nie sprowadza się do siedzenia w ławkach, słuchania i uzupełniania luk w zeszytach ćwiczeń. Sytuacja dzieci i młodzieży jest dziś dramatycznie zła. Nowe, przeładowane i niespójne podstawy programowe powodują, że młodzi ludzie są zmuszani do nauki i w szkole, i w domu, a rodzice są wpychani w rolę, do której nie mają przygotowania. Życie dzieci i ich rodzin kręci się wokół szkoły, testów, kontroli, egzaminów. Młodzi Polacy uczą się w szkołach rywalizacji a nie współpracy. Czy tego chcemy? W UE jesteśmy na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o liczbę samobójstw osób przed 19 rokiem życia. Więcej polskich nastolatków popełnia dziś samobójstwo, niż ginie w wypadkach drogowych. Czy jesteśmy gotowi dostrzec związki przyczynowo – skutkowe? Wiedza o tym, jak na zdrowie fizyczne i psychiczne wpływa długotrwały stres jest ogólnie dostępna.

Są takie dni, które są dniami próby. Wtedy trzeba wykazać się charakterem i determinacją. Trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy godzimy się na obecny model szkoły, czy chcemy prawdziwych zmian. Taki dzień próby dla nauczycieli właśnie nadszedł.

Drodzy Nauczyciele, rodzice Waszych uczniów poprą Wasze postulaty jedynie wtedy, gdy zawalczycie zarówno o Wasze prawa do godnych wynagrodzeń, jak również o prawo uczniów do ludzkiej edukacji!

Drodzy Rodzice – sfrustrowani, traktowani bez szacunku nauczyciele nie są w stanie stworzyć Waszym dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju. Obecny poziom płac zniechęca do pracy w szkole nawet osoby z największym powołaniem. Z zawodu rezygnuje dziś wielu wspaniałych nauczycieli. Tylko wspólny protest na rzecz zmian w edukacji może to zmienić.

Przyszłość Polski zależy od tego, jakie będą polskie szkoły, jak wychowamy młodych Polaków. Nie ma lepiej wydanych pieniędzy, niż pieniądze wydane na edukację. Polska szkoła jak powietrza potrzebuje pieniędzy: na godziwe płace dla nauczycieli, na remonty szkół, na sale warsztatowe, przyszkolne ogrody i nowoczesne pomoce dydaktyczne. Stworzenie szkół, do których i uczniowie,i nauczyciele będą lubili chodzić, wymaga poważnych nakładów finansowych, których dotychczas żaden rząd w wolnej Polsce na szkoły nie przeznaczył. Inwestycje w szkoły, to inwestycje w przyszłość naszego narodu! Dlaczego wciąż mamy podziwiać Finów? Dlaczego sami nie stworzymy szkół na miarę XXI wieku? Wszystko, czego potrzebują polscy nauczyciele, to elastyczny system, który uwzględni podmiotowość i uczniów, i nauczycieli.

Zawalczmy o nowoczesne podstawy programowe, bo od tego, jak innowacyjni będą młodzi Polacy,zależy nasza przyszłość, pozycja Polski w świecie, nasze pensje i emerytury. Nie ma drogi na skróty. Nasza gospodarka będzie konkurencyjna, gdy absolwenci polskich szkół będą myśleć innowacyjnie, to znaczy, gdy będą umieli schodzić z utartych ścieżek i szukać nowych rozwiązań. Stwórzmy szkoły, w których każde dziecko będzie mogło rozwinąć swoje indywidualne talenty. Stwórzmy szkoły, w których będzie miejsce na radość z rozwoju i odkrywania świata. Odejdźmy od testów i rankingów, nie nagradzajmy tych, którzy perfekcyjnie potrafią reprodukować podaną wiedzę i udzielać najbardziej typowych odpowiedzi. Odejście od pedagogiki hydraulicznej wymaga i innego myślenia, i nakładów finansowych. Możemy i powinniśmy wspólnie o nie zawalczyć. Dobro dzieci jest naszym wspólnym celem, więc działajmy razem. Wtedy wygramy! Wtedy zmienimy polską szkołę!

Izabela Gorczyca

Joanna Górecka

Marzena Żylińska

Izabella Gorczyca – dyrektorka żłobka, przedszkola oraz szkoły podstawowej i liceum No Bell w Konstancinie-Jeziornie; założycielka Instytutu Innowacji Dydaktycznych.

Joanna Górecka – doktor nauk humanistycznych, nauczycielka-polonistka. Obecnie dyrektorka No Bell Instytutu Doskonalenia Nauczycieli.

dr Marzena Żylińska – zajmuje się metodyką, neurodydaktyką oraz twórczym wykorzystaniem nowych technologii w edukacji, prowadzi szkolenia dla nauczycieli.