Artykuły

Bruksela NIE dla Zalewskiej

Udowodnijmy setkami naszych podpisów, że kandydatura minister Anny Zalewskiej do Parlamentu Europejskiego nie ma społecznego poparcia! Anna Zalewska nie może otrzymać mandatu europosła – powinna zostać w kraju i ponieść konsekwencje za:    

  •   zniszczenie polskiej edukacji i działanie wbrew dobru dzieci
  •   kłamstwa i manipulacje
  •   ignorowanie prawdziwych problemów polskiej szkoły
  •   przepełnione szkoły i dwuzmianowość
  •   przeładowaną podstawę programową niedostosowaną do potrzeb i możliwości uczniów
  •  zrujnowanie przyszłości uczniów ze skumulowanego rocznika
  • utrudnienie dostępu do edukacji integracyjnej dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  •  degradację zawodu nauczyciela     

Dlaczego to jest ważne? 

Nie ma naszej zgody na to, by Anna Zalewska uzyskała mandat europosła. Byłoby to nagrodą, na którą nie zasługuje! Nie pozwólmy szefowej MEN uciec przed odpowiedzialnością za negatywne skutki fatalnej reformy edukacji, która skrzywdziła tysiące dzieci i nauczycieli.     

W 2015 roku hasło likwidacji gimnazjów i przywrócenia ośmioletniej szkoły miało rzesze zwolenników. Wielu uwierzyło w obietnice minister Zalewskiej, że reforma będzie bezbolesna i przyniesie same korzyści dzieciom i rodzicom. 

Dzisiaj wiadomo, że reforma okazała się klęską. Pogorszenie warunków nauki, przeładowana i nieprzystająca do XXI wieku podstawa programowa to tylko niektóre efekty „dobrej zmiany” w oświacie. Z jej skutkami zmagają się lub wkrótce będą się zmagać nauczyciele wszystkich typów szkół. 

Jednak największymi ofiarami deformy są przemęczeni i zestresowani uczniowie klas ósmych oraz ostatni rocznik gimnazjalistów. Ich rekrutacja do szkół średnich przyniesie kumulację chaosu – zamiast 350 tys. uczniów szkoły muszą pomieścić 730 tys. Nauka na zmiany i brak nauczycieli najważniejszych przedmiotów to nie jedyne czekające ich zagrożenia…     

Koalicja NIE dla chaosu w szkole

 #BrukselaNIEdlaZalewskiej