Artykuły

NASZ GŁOS PRZECIW DYSKRYMINACJI I WYKLUCZENIU


🔹 Nie ma naszej zgody na homofobiczne deklaracje składane przez niektórych polityków w trakcie kampanii przedwyborczej. Nie ma naszej zgody na podsycanie strachu i uprzedzeń wobec mniejszości, na sztuczne kreowanie wrogów. Nie ma naszej zgody na wykluczanie, na dzielenie obywateli na lepszych i gorszych.

🔹 Z niepokojem odnotowujemy, że kartą przetargową w bieżących rozgrywkach stają się dzieci. Odkurzony dla potrzeb kampanii termin „seksualizacja najmłodszych” ma brzmieć złowrogo, ma mieć bliżej niesprecyzowane znaczenie, ma budzić lęk w rodzicach.

🔹 Zagrożona jest praca wychowawcza szkół. Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni, którzy dzień po dniu starają się rozbudzać w podopiecznych empatię, szacunek do drugiego człowieka, tolerancję, czują, że i oni stają się celem ataku. Boją się szykan, absurdalnych zarzutów, etykiety deprawatorów.

🔹 Politycy poddają w wątpliwość czystość intencji edukatorów działających na terenie szkół. Straszą, że wyimaginowana „ideologia gender” przenika właśnie do podręczników szkolnych.

🔹 Politycy mają swoje krótkoterminowe cele. Dzięki taktyce „dziel i rządź” słupki poparcia mają poszybować w górę. Ale skutki takiego szczucia i wyszydzania będą przecież trwalsze.

🔹 Piętnowanie przedstawicieli mniejszości seksualnych, przypinanie im łatki wroga publicznego i zagrożenia dla „zdrowej tkanki narodu” przywodzą na myśl najciemniejsze karty XX-wiecznej historii. To jest złe ziarno, którego kiełkowaniu trudno będzie przeciwdziałać.

🔹 Ofiary nagonki to nie tylko dorośli przedstawiciele mniejszości seksualnych i ich rodziny, nie tylko wychowawcy i edukatorzy seksualni, ale także dzieci. Szczególnie te, które stoją na rozdrożu w poszukiwaniu własnej tożsamości. Potrzebują wsparcia, a nie piętnowania. Potrzebują akceptacji ze strony rówieśników i pomocnej dłoni dorosłych.

🔹 Przyłączamy się do apelu Protestu z Wykrzyknikiem, skierowanego do ministra edukacji, Dariusza Piontkowskiego, o ponowne wpisanie do rozporządzenia w sprawie wymagań wobec szkół i placówek działań antydyskryminacyjnych. W obecnej sytuacji edukacja równościowa w szkołach jest szczególnie ważna. Zachęcamy do złożenia podpisu pod petycją:

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

petycja