NIE dla dodatkowej części egzaminu ósmoklasisty – odpowiedź MEiN


Oto odpowiedź, którą otrzymaliśmy 29 stycznia 2021 w reakcji na petycję skierowaną do MEN jesienią, w obronie tegorocznych siódmoklasistów, nad którymi wisi groźba poszerzonego o czwarty przedmiot egzaminu w roku 2022. Odpowiedź nadeszła po 3 miesiącach, nie z MEN, lecz z MEiN. Choć pismo jest obszerne, to odniesienie do treści petycji stanowi tylko ostatnie dość enigmatyczne zdanie…

Przed przeprowadzeniem w 2022 r. pierwszego egzaminu ósmoklasisty w pełnym zakresie (z czterech przedmiotów) Ministerstwo Edukacji i Nauki oceni czy ze względu na realizację przez uczniów przystępujących do egzaminu części kształcenia w warunkach stanu epidemii konieczne jest dokonywanie korekt dotyczących zakresu tego egzaminu.

Cała odpowiedź pod tym linkiem – odpowiedź MEiN