Dość propagandy!


Odpowiedzi, które nadeszły na nas adres z MEiN czarno na białym pokazują, że przedstawianie opinii publicznej nauczycielskiego strajku jako przyczyny wszelkiego zła jest całkowicie bezzasadne i niczym nieuprawnione. Dość tej prymitywnej propagandy! Nie godzimy się narrację, zgodnie z którą protest nauczycieli z wiosny 2019 roku – czyli 5–11 dni zajęć szkolnych – to współprzyczyna, na równi z pandemią, braków i niezrealizowanych tematów. Nie godzimy się na narrację, zgodnie z którą okrojenie materiału obowiązującego zdających w tym roku egzaminy, maturalny i ósmoklasisty, wiąże się zaległościami z kwietnia 2019.