Dzieci w pandemii – niewesoły raport


„Dzieci w pandemii” to obszerny raport na podstawie badania przeprowadzonego na dużej próbie w maju 2021. To jest pierwsza tak obszerna diagnoza, ukazująca kondycję psychiczną polskich dzieci po długim okresie zamknięcia w domach i zawieszenia stacjonarnych zajęć w szkołach. Ankiety pozwoliły poznać opinie rodziców starszych uczniów (10–18 lat) i samych uczniów z tej grupy wiekowej. Problemy emocjonalne (frustracja, złość, smutek) , brak kontaktu z rówieśnikami, godziny spędzone przed ekranami, ograniczenie aktywności fizycznej, problemy z nadwagą, w ocenie 82% rodziców słaba jakość nauki zdalnej… Z takim bagażem uczniowie wracają w mury swoich szkół. Wnioski z raportu należy uznać za smutne a nawet alarmistyczne.