Nowa matura. Odpowiedź MEiN na petycję z 20 września 2021


Po ogłoszonych w kwietniu przez ministra Czarnka decyzjach w sprawie egzaminów w kolejnych latach, uznaliśmy, że są one dalece niewystarczające w odniesieniu do uczniów szkół podstawowych, którzy w latach 2023–25 przystąpią do egzaminu maturalnego w tak zwanej nowej formule. We współdziałaniu z Jarosławem Pytlakiem, dyrektorem zespołu szkół w Warszawie przygotowaliśmy petycję do premiera Morawieckiego, którą opublikowaliśmy na początku maja 2021, a we wrześniu wysłaliśmy do Kancelarii Premiera.

W petycji apelowaliśmy o zmodyfikowanie wymagań związanych z przedmiotami obowiązkowymi na nowej maturze w tzw. formule 2023 w pierwszych latach jej obowiązywania. Z odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy z MEiN, wynika, że ten postulat zostanie spełniony – trwają prace nad katalogiem wymagań egzaminacyjnych dla obecnych uczniów klas drugich i trzecich szkół średnich (pierwszych absolwentów 8-letnich szkół podstawowych).