Apel w sprawie rekrutacji skumulowanych roczników

Apel  w sprawie rekrutacji skumulowanych roczników

Wnosimy o zobowiązanie kuratorów oświatydo podania liczby i profili klas dostępnych dla absolwentów szkół podstawowych oraz absolwentów gimnazjów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2019/2020 przed 1 września 2018 r.

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonej reformy edukacji rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w 2019 roku obejmie tzw. skumulowany rocznik czyli dzieci urodzone w latach 2003-2005.

Od momentu ogłoszenia założeń reformy zwracaliśmy uwagę na problem drastycznie zmniejszonych szans ponad 720 tysięcy młodych ludzi na dostanie się do wymarzonych szkół i klas o wybranym profilu.

Z publikacji prasowych wiemy, że samorządy jako organy prowadzące już teraz planują liczbę klas i rodzaj profili, jakie zostaną utworzone w szkołach średnich w przyszłym roku.

Zebranie tych danych i podanie do publicznej wiadomości przed 1 września 2018 r. przez kuratorów jest bezwzględnie konieczne, umożliwi bowiem uczniom lepsze przygotowanie się do pokonania ważnego edukacyjnego progu, a szkołom przeprowadzenie efektywnego i przejrzystego procesu rekrutacji.

kwiecień 2018