Nowa matura. Odpowiedź MEiN na petycję z 20 września 2021

Po ogłoszonych w kwietniu przez ministra Czarnka decyzjach w sprawie egzaminów w kolejnych latach, uznaliśmy, że są one dalece niewystarczające w odniesieniu do uczniów szkół podstawowych, którzy w latach 2023–25 przystąpią do egzaminu maturalnego w tak zwanej nowej formule. We współdziałaniu z Jarosławem Pytlakiem, dyrektorem zespołu szkół w Warszawie przygotowaliśmy petycję […]

Czytaj dalej

Czy ja pracuję w cyrku?

Ostatnio tak dużo dzieje się w oświacie, że chociaż nie jestem pierwszą osobą, która chciałaby się wypowiedzieć, to jednak spróbuję. Od kilku lat jestem nauczycielem z pełnymi kwalifikacjami. Wcześniej pracowałam w korporacji i popołudniami prowadziłam zajęcia dodatkowe dla uczniów. Właśnie te zajęcia spowodowały, że postanowiłam uzupełnić […]

Czytaj dalej

Hodowla olimpijczyków. Na kanwie artykułu w „Wysokich Obcasach”

Kuratoria opublikowały terminarze konkursów przedmiotowych i olimpiad, a organizatorzy – spisy zagadnień i listy lektur. Trwa wyścig z czasem. Nauczyciele próbują przygotować własnych uczniów, ale większa część przygotowań toczy się poza murami szkół. Z udziałem korepetytorów i wyspecjalizowanych firm. Spójrzmy jak do tego […]

Czytaj dalej

NIE dla dodatkowej części egzaminu ósmoklasisty – odpowiedź MEiN

Oto odpowiedź, którą otrzymaliśmy 29 stycznia 2021 w reakcji na petycję skierowaną do MEN jesienią, w obronie tegorocznych siódmoklasistów, nad którymi wisi groźba poszerzonego o czwarty przedmiot egzaminu w roku 2022. Odpowiedź nadeszła po 3 miesiącach, nie z MEN, lecz z MEiN. Choć pismo jest obszerne, to odniesienie […]

Czytaj dalej

Stanowisko OBYWATELSKIEJ RADY PEDAGOGICZNEJ oddolnych ruchów nauczycielskich w sprawie propozycji zmian wymagań egzaminacyjnych.

Zakończone w piątek prekonsultacje zmian wymogów egzaminacyjnych od początku budziły nasze wątpliwości i zastrzeżenia. Okrojony materiał, zmniejszona liczba zadań, zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym – można było pomyśleć, że władze MEiN po raz pierwszy od nastania „dobrej zmiany” wsłuchały […]

Czytaj dalej