Artykuły

Artykuły

Hodowla olimpijczyków. Na kanwie artykułu w „Wysokich Obcasach”

Kuratoria opublikowały terminarze konkursów przedmiotowych i olimpiad, a organizatorzy – spisy zagadnień i listy lektur. Trwa wyścig z czasem. Nauczyciele próbują przygotować własnych uczniów, ale większa część przygotowań toczy się poza murami szkół. Z udziałem korepetytorów i wyspecjalizowanych firm. Spójrzmy jak do tego […]

Read More
Artykuły

NIE dla dodatkowej części egzaminu ósmoklasisty – odpowiedź MEiN

Oto odpowiedź, którą otrzymaliśmy 29 stycznia 2021 w reakcji na petycję skierowaną do MEN jesienią, w obronie tegorocznych siódmoklasistów, nad którymi wisi groźba poszerzonego o czwarty przedmiot egzaminu w roku 2022. Odpowiedź nadeszła po 3 miesiącach, nie z MEN, lecz z MEiN. Choć pismo jest obszerne, to odniesienie […]

Read More
Artykuły

Stanowisko OBYWATELSKIEJ RADY PEDAGOGICZNEJ oddolnych ruchów nauczycielskich w sprawie propozycji zmian wymagań egzaminacyjnych.

Zakończone w piątek prekonsultacje zmian wymogów egzaminacyjnych od początku budziły nasze wątpliwości i zastrzeżenia. Okrojony materiał, zmniejszona liczba zadań, zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym – można było pomyśleć, że władze MEiN po raz pierwszy od nastania „dobrej zmiany” wsłuchały […]

Read More
Artykuły

Deklaracja Obywatelskiej Rady Pedagogicznej 4 listopada 2020

My, nauczyciele, nauczycielki i aktywiści działający w oddolnych grupach powstałych na fali sprzeciwu wobec reformy minister Anny Zalewskiej oraz podczas mobilizacji środowiska oświatowego przed strajkiem z wiosny 2019, łączymy się we wspólnym głosie poparcia dla żądań Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Popieramy wybrzmiewające podczas […]

Read More