Deforma edukacji. Część VIII. Drogi ucieczki.

Chaos w szkołach publicznych spowodował szybszy niż dotąd odpływ uczniów z lepiej sytuowanych rodzin i uczniów z uzdolnieniami do różnego typu szkół niepublicznych. To zjawisko było widoczne w roku szkolnym 2017/2018 w dużych i średnich miastach. Renomowane miejskie szkoły niepubliczne zwiększały nabór po szóstej klasie i zatrudniały dodatkowych nauczycieli.

Czytaj dalej

Deforma edukacji. Część VI. Poszkodowane roczniki.

Nawet przeciwnicy reformy, informując o jej przyszłych negatywnych skutkach, nie przewidzieli, że aż tak mocno pogorszy się sytuacja uczniów ostatnich klas nowej szkoły podstawowej. Nie dostrzeżono w porę, że podstawy programowe dla klas siódmych i ósmych zostały przeładowane treściami równolegle z wielu przedmiotów. Siódmoklasiści […]

Czytaj dalej