Deklaracja Koalicji NIE dla chaosu w szkole

Jesteśmy przedstawicielami organizacji i stowarzyszeń, działających na rzecz polskiej edukacji. Różnimy się, mamy odmienne poglądy, ale wszyscy mówimy NIE zmianom, wprowadzanym przez obecne władze oświatowe.

Zmiany struktury systemu szkolnictwa, prowadzące do likwidacji gimnazjów, przekreślają 17 lat doświadczeń edukacyjnych i wychowawczych. Skuteczność sposobu pracy dydaktycznej i wychowawczej gimnazjów potwierdzają obiektywne badania międzynarodowe, w których wyraźnie widać znaczną poprawę kompetencji ogółu polskich nastolatków. Znajdują się oni obecnie w ścisłej europejskiej czołówce. Likwidacja gimnazjów skróci o rok proces kształcenia ogólnego wszystkich młodych Polaków i doprowadzi do utraty miejsc pracy przez wiele tysięcy nauczycieli. Przebudowa systemu szkolnego spowoduje ogromne i całkowicie niepotrzebne koszty. 

Polskiemu szkolnictwu potrzebne są zmiany, zarówno w dziedzinie programowej, jak i w zakresie metod dydaktycznych oraz wychowawczych. Powinny być jednak wprowadzane stopniowo, pod nadzorem fachowców i doświadczonych praktyków, a nie narzucane arbitralnie, z urzędu. Zapowiadane przekształcenie struktury szkół nie ma nic wspólnego z rzeczywistym udoskonalaniem nauczania i wychowania.

Dlatego apelujemy do wszystkich, którzy nie zgadzają się na proponowaną reformę o przyłączenie się do naszego protestu. 

Powiedzmy wspólnie – NIE dla chaosu w szkole!