Materiały do pobrania

POBIERZ

Na co komu praworządność?

Problem w tym, że politycy są bliżej, niż myślimy. A państwo i jego instytucje spotykamy codziennie, na każdym kroku. To nie jest dyskusja o tym, kto na kogo głosuje. Praworządność to nie kwestia poglądów politycznych. To podstawa naszego bezpieczeństwa – każdego z nas, bez względu na to, ile mamy lat, czy chodzimy do kościoła i gdzie mieszkamy. A przede wszystkim – to kwestia bezpieczeństwa naszych dzieci.

Parlament po raz kolejny chce uchwalić ustawę ograniczającą dostęp do in vitro w Polsce. Wiesz, że ta terapia to dla Ciebie jedyna szansa na dziecko, sama jesteś też mamą chrzestną malucha przyjaciółki, którego bez in vitro nie byłoby na świecie. Nie zgadzasz się z tym, żeby ktoś zabraniał tej metody! Ale nie możesz przeciwko temu protestować, bo rząd zakazał brania udziału w zgromadzeniach pod groźbą surowych kar administracyjnych. Myślisz sobie: jak to, ktoś ma wtrącać się w życie prywatne ludzi i jeszcze zakazać protestów? Odpowiedz sobie na pytanie: czy wyobrażasz sobie dziś w Polsce taką sytuację? Jeśli tak, to uważaj – to znak, że praworządność może być naruszana.

POBIERZ

Układanka Polska

W zakładce ukrywa się cenny dla materiał – skarbnica pomysłów przydatnych podczas przygotowywania scenariuszy lekcji i godzin wychowawczych. „Obywatelska Układanka Polska”, której autorkami są Maja Krämer i Karolina Laube Krämer, to bogato ilustrowany leksykon z hasłami na aktualne tematy. Książka pobudza do krytycznego myślenia i szukania odpowiedzi. Pracę nauczycielowi ułatwią quizy, krótkie testy, otwarte pytania. „Układanka Polska” wydana jest pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik podkreśla, że powstała z myślą, by łączyć wszystkich Polaków w duchu demokracji i równości. „Obywatelska Układanka Polska” udostępniona jest przez wydawcę, Fundację Kocham Polskę, do nieodpłatnej dystrybucji w wersji elektronicznej, do niekomercyjnego użycia na licencji CC BY-NC-SA 4.0.


POBIERZ

Raport o stanie edukacji 01.06.2019

Reforma wprowadzana przez obecne władze oświatowe obejmuje zmianę struktury szkolnictwa, programów nauczania i zarządzania systemem edukacji. Niniejszy raport jest próbą zebrania w całość i prezentacji skutków wciąż jeszcze trwającej przebudowy systemu szkolnego.

Raport ten miał początkowo podsumować pierwszy rok wdrażania reformy. Jednak wydarzenia, do których doszło w roku szkolnym 2018/2019 są tak symptomatyczne, że trzeba je było uwzględnić. Niepokoje społeczne z ostatnich miesięcy swoje źródło mają bowiem właśnie w źle przeprowadzonej i szkodliwej reformie systemu szkolnego.


POBIERZ

Autorzy podstaw programowych dla szkoły podstawowej – przygotowanych w roku 2016 a zatwierdzonych przez MEN w roku 2017

Lista osób, które w końcu roku 2016 napisały w ciągu kilku tygodni na zlecenie MEN nowe podstawy programowe dla 8-letniej szkoły podstawowej. Nazwiska i imiona (oraz w niektórych przypadkach tytuły naukowe) uszeregowane są w podziale na przedmioty szkolne.


Demokracja - a co to jest?

POBIERZ

Demokracja, a to co to jest?

Materiał edukacyjny dla nauczycieli i rodziców; dla wszystkich zainteresowanych wzbogaceniem wiedzy o podstawach demokracji, jej instytucjach, funkcjonowaniu i zagrożeniach. Na 34 kartach roboczych jest przystępna wiedza i ćwiczenia dla uczniów,dotyczące najważniejszych instytucji, praw i obowiązków obywatelskich, bez których nie ma demokracji. Podpowiadamy jak praktykować demokrację w szkole, w grupie rówieśniczej i w internecie, jak prowadzić szkolną gazetkę, jak wypracować kompromis. Zastanawiamy się, czy można prowadzić wojny w obronie demokracji i jak zmierzyć poziom demokracji w danym kraju.Nauczycielom polecamy także wskazówki do pracy z tym materiałem. 
http://www.etykawszkole.pl


Prawicowi ekstremiści - zrozumieć żeby przeciwdziałać

POBIERZ

Prawicowi ekstremiści 


Łyse głowy, spodnie bojówki, buty glany – takie obrazy prawicowych ekstremistów nadal są w powszechnym obiegu. Tacy też jeszcze są, ale stokroć groźniejsi są dobrze ubrani i wykształceni ludzi,głoszący idee neofaszystowskie, ksenofobiczne, antysemickie,nacjonalistyczne. W materiale piszemy, co głoszą i do czego dążą współcześni neofaszyści. Jak usiłują trafić ze swoją ideologią do młodych ludzi. Przedstawiamy polskie organizacje nacjonalistyczne i analizujemy ich programy. Radzimy, jak się przeciwstawić brunatnej fali niebezpiecznie wzbierającej, także w Polsce. Odrębny rozdział poświeciliśmy „Marszowi Niepodległości” 11. listopada 2017 ocenionego przez światowe media, jako największe zgromadzenie prawicowych ekstremistów w Europie. Każdy z rozdziałów kończy się zdaniami z prośbą o ocenę / wypowiedzenie się w temacie podjętym w danym rozdziale.


Uchodźcy Wygnańcy Emigranci

POBIERZ

Uchodźcy


Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców ocenia, że na świecie ponad 70 milionów ludzi opuściło swoje domy uciekając przed wojną i prześladowaniami. Szacuje się, że blisko 20 milionów osób na całym świecie przyznaje się do polskiego pochodzenia. Ich przodkowie bardzo często także byli uchodźcami. Materiał jest adresowany do nauczycieli, rodziców i wszystkich chętnych, którzy zechcą pomóc dzieciom i młodzieży zrozumieć ważny i gorący politycznie i społecznie temat emigrantów, a szczególnie uchodźców. Wyjaśniamy, kim są uchodźcy w świetle prawa międzynarodowego. Przedstawiamy wielkich i sławnych Polaków,którzy musieli uciekać z Polski, a także postać hinduskiego maharadży, który w czasie wojny przygarnął kilkaset polskich dzieci, sierot po Polakach zesłanych na Syberię. Niechęć, a nierzadko nienawiść do „obcych”, podsycana w Polsce przez nieodpowiedzialnym polityków to najlepsza pożywka dla nacjonalizmu, rasizmu i faszyzmu.