Materiały do pobrania

POBIERZ

Raport „Dobra zmiana” w edukacji

Oddajemy do rąk Czytelników raport, który powstawał w sierpniu i we wrześniu 2018 roku. Jest to próba podsumowania pierwszych kilkunastu miesięcy wprowadzania w życie reformy systemu edukacji w Polsce. Analiza dotyczy przede wszystkim szkół niższego szczebla, bo do szkół średnich „dobra zmiana” wkroczy dopiero we wrześniu 2019 roku. Publikacja nie aspiruje do roli całościowego opracowania, porusza jednak wiele wątków związanych z reformą.

Upubliczniamy ten raport teraz, w styczniu 2019, w poczuciu, że to właściwy moment, by przypomnieć o problemach szkolnictwa. Po upływie kilku miesięcy, pierwszym semestrze kolejnego roku szkolnego, wyraźnie widać, że polska edukacja potrzebuje działań ratunkowych. Dziś już związany z wprowadzeniem reformy chaos i błędy skutkują narastaniem społecznych niepokojów.

Demokracja - a co to jest?

POBIERZ

Demokracja, a to co to jest?

Materiał edukacyjny dla nauczycieli i rodziców; dla wszystkich zainteresowanych wzbogaceniem wiedzy o podstawach demokracji, jej instytucjach, funkcjonowaniu i zagrożeniach. Na 34 kartach roboczych jest przystępna wiedza i ćwiczenia dla uczniów,dotyczące najważniejszych instytucji, praw i obowiązków obywatelskich, bez których nie ma demokracji. Podpowiadamy jak praktykować demokrację w szkole, w grupie rówieśniczej i w internecie, jak prowadzić szkolną gazetkę, jak wypracować kompromis. Zastanawiamy się, czy można prowadzić wojny w obronie demokracji i jak zmierzyć poziom demokracji w danym kraju.Nauczycielom polecamy także wskazówki do pracy z tym materiałem. 
http://www.etykawszkole.pl

Prawicowi ekstremiści - zrozumieć żeby przeciwdziałać

POBIERZ

Prawicowi ekstremiści 


Łyse głowy, spodnie bojówki, buty glany – takie obrazy prawicowych ekstremistów nadal są w powszechnym obiegu. Tacy też jeszcze są, ale stokroć groźniejsi są dobrze ubrani i wykształceni ludzi,głoszący idee neofaszystowskie, ksenofobiczne, antysemickie,nacjonalistyczne. W materiale piszemy, co głoszą i do czego dążą współcześni neofaszyści. Jak usiłują trafić ze swoją ideologią do młodych ludzi. Przedstawiamy polskie organizacje nacjonalistyczne i analizujemy ich programy. Radzimy, jak się przeciwstawić brunatnej fali niebezpiecznie wzbierającej, także w Polsce. Odrębny rozdział poświeciliśmy „Marszowi Niepodległości” 11. listopada 2017 ocenionego przez światowe media, jako największe zgromadzenie prawicowych ekstremistów w Europie. Każdy z rozdziałów kończy się zdaniami z prośbą o ocenę / wypowiedzenie się w temacie podjętym w danym rozdziale.

Uchodźcy Wygnańcy Emigranci

POBIERZ

Uchodźcy


Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców ocenia, że na świecie ponad 70 milionów ludzi opuściło swoje domy uciekając przed wojną i prześladowaniami. Szacuje się, że blisko 20 milionów osób na całym świecie przyznaje się do polskiego pochodzenia. Ich przodkowie bardzo często także byli uchodźcami. Materiał jest adresowany do nauczycieli, rodziców i wszystkich chętnych, którzy zechcą pomóc dzieciom i młodzieży zrozumieć ważny i gorący politycznie i społecznie temat emigrantów, a szczególnie uchodźców. Wyjaśniamy, kim są uchodźcy w świetle prawa międzynarodowego. Przedstawiamy wielkich i sławnych Polaków,którzy musieli uciekać z Polski, a także postać hinduskiego maharadży, który w czasie wojny przygarnął kilkaset polskich dzieci, sierot po Polakach zesłanych na Syberię. Niechęć, a nierzadko nienawiść do „obcych”, podsycana w Polsce przez nieodpowiedzialnym polityków to najlepsza pożywka dla nacjonalizmu, rasizmu i faszyzmu.