KOMUNIKAT

W związku z odrzuceniem przez Sejm RP wniosku o przeprowadzenie referendum edukacyjnego Koalicja NIE dla chaosu w szkole informuje, że nie ustaje w walce o jakość polskiej szkoły i poziom edukacji.

Władza, która mówiła o słuchaniu społeczeństwa i która na tym haśle odniosła zwycięstwo wyborcze, zlekceważyła głos ponad 900 tysięcy obywateli oraz wielu organizacji społecznych. W ostatecznym głosowaniu odrzuciła wniosek o przeprowadzenie referendum.

Obecnie szkoły i organy prowadzące podejmują wszelkie działania w celu przygotowania do prowadzenia nauki w zmienionych warunkach. Doceniamy wysiłek i ogromne zaangażowanie samorządów, które w poczuciu odpowiedzialności za nasze dzieci i młodzież zostały zmuszone do poniesienia dodatkowych gigantycznych kosztów. Deklarujemy współpracę z władzami samorządowymi aby zminimalizować negatywne skutki złych zmian w oświacie

Koalicja będzie konsekwentnie monitorować reformę w systemie edukacji; będzie też bacznie obserwować i działać na rzecz tego, by nowe programy nie obniżyły jakości kształcenia. Działajmy wspólnie – dzięki temu lepiej i skuteczniej dopilnujemy by żadne dziecko nie odczuło negatywnych konsekwencji reformy edukacji wprowadzanej przez minister Annę Zalewską.

RAZEM ZROBIMY WIĘCEJ