ŻYCZENIA DLA POLSKIEJ SZKOŁY

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim osobom uczącym i wychowującym nasze dzieci. W tym roku święto polskiej edukacji obchodzimy w sytuacji szczególnie trudnej. Tak zwana „dobra zmiana” doprowadziła już do chaosu organizacyjnego w większości szkół.

Wielu nauczycieli, z powodu stopniowej likwidacji gimnazjów, nie zna swojej przyszłości i czuje zagrożenie utratą dotychczasowego miejsca pracy. Trudno nam także zaakceptować konieczność uczenia według pospiesznie i bardzo źle przygotowanej nowej podstawy programowej i korzystania z równie pospiesznie i źle przygotowanych podręczników.

Wielu spośród nas – zarówno nauczycieli jak i rodziców – niepokoi także wyraźna presja ideologiczna, której po „dobrej zmianie” zaczyna podlegać polskie szkolnictwo. Patriotyzm w PIS-owskim wydaniu, przyjęty jako obowiązująca ideologia w szkolnych programach, otwiera drogę do jawnej ofensywy różnego typu ekstremalnych postaw nacjonalistycznych – wykluczających wychowanie młodego pokolenia Polaków w duchu tolerancji i w poszanowaniu praw człowieka oraz propagujących wrogość i nienawiść wobec innych od nas, czyli „obcych”.

W tej trudnej dla polskiej oświaty sytuacji życzmy sobie nawzajem w Dniu Nauczyciela przede wszystkim spokoju i odwagi, aby udało się nam:

  • wspierać wzajemnie w trudnej misji mądrego wychowania młodego pokolenia Polaków,
  • przekazywać naszym uczniom prawdę a nie narzucaną odgórnie ideologię,
  • rozwijać w naszych wychowankach postawy moralne oparte na szeroko pojętych ideach humanitarnych, ucząc tolerancji i wykluczając posługiwanie się ideologią nienawiści,
  • wypełniać podstawową misję mądrej edukacji, czyli rozwijać osobiste zainteresowania i umiejętność samodzielnego i krytycznego myślenia naszych uczniów bez względu na narzucane treści programowe.

Życzymy wszystkim osobom związanym z polskim szkolnictwem powodzenia w przezwyciężaniu negatywnych skutków „dobrej zmiany”.

Koalicja „NIE dla chaosu w szkole”