ŻYCZENIA...

11 listopada - Święto Niepodległości - to dzień radości z odzyskanej przed prawie stu laty naszej narodowej wolności.

Życzymy w tym dniu wszystkim Polakom, aby przez nadchodzące lata mogli cieszyć się w pełni z niepodległości Ojczyzny i z przestrzegania praw, które gwarantują wolność obywateli.

Życzymy wszystkim naszym rodakom solidarności w działaniach dla dobra Polski i w przeciwstawianiu się wspólnie wszystkiemu, co zagraża praworządności naszego państwa.

Osobom odpowiedzialnym za kształcenie młodego pokolenia - polskim nauczycielom - życzymy przede wszystkim sukcesów w przeciwdziałaniu złym skutkom „dobrej zmiany” , która niszczy system edukacji polskich dzieci.

Życzymy im, żeby rozwijali skutecznie zainteresowania swoich uczniów, ich krytycyzm i samodzielność myślenia, nie ograniczając się jedynie do przekazywania treści zawartych w źle i w pośpiechu przygotowywanych nowych programach nauczania.

Życzymy sukcesów w uświadamianiu młodemu pokoleniu różnicy pomiędzy patriotyzmem a ideologią skrajnego nacjonalizmu, który prowadzi do rasizmu, wrogości wobec uchodźców, traktowania innych od nas jako wrogów.

Wspierajmy się w realizowaniu misji wychowania młodego pokolenia Polaków na ludzi w pełni odpowiedzialnych za przyszłość naszej Ojczyzny, niepodatnych na uleganie prawicowo ekstremistycznym hasłom.

Koalicja NIE dla chaosu w szkole