Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25,  
00-918 Warszawa 

Szanowna Pani Minister,

My, niżej podpisani, 

wnosimy o zobowiązanie kuratorów oświaty do podania liczby i profili klas dostępnych dla absolwentów szkół podstawowych oraz absolwentów gimnazjów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2019/2020 przed 1 września 2018 r.

 Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonej reformy edukacji rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w 2019 roku obejmie tzw. skumulowany rocznik czyli dzieci urodzone w latach 2003-2005.

Od momentu ogłoszenia założeń reformy zwracaliśmy uwagę na problem drastycznie zmniejszonych szans ponad 720 tysięcy młodych ludzi na dostanie się do wymarzonych szkół i klas o wybranym profilu.

Z publikacji prasowych wiemy, że samorządy jako organy prowadzące już teraz planują liczbę klas i rodzaj profili, jakie zostaną utworzone w szkołach średnich w przyszłym roku.

Zebranie tych danych i podanie do publicznej wiadomości przed 1 września 2018 r. przez kuratorów jest bezwzględnie konieczne, umożliwi bowiem uczniom lepsze przygotowanie się do pokonania ważnego edukacyjnego progu, a szkołom przeprowadzenie efektywnego i przejrzystego procesu rekrutacji.

 

 

 

Podpisz, tutaj: https://www.petycjeonline.com   

Udostępnij!