Uchodźcy Wygnańcy Emigranci
Raport reforma edukacji od podszewki

Raport reforma edukacji od podszewki

broszura Demokracja

Karty Demokracji powstały w oparciu o: Thema im Unterricht extra. Was heißt hier Demokratie?Autorzy: Günther Gugel, Uli Jäger, Nadine Ritzi, Mai 2016,  Bundeszentrale für politische Bildung/bpb. Deutschland.
http://www.bpb.de/shop/lernen/thema-im-unterricht/148489/was-heisst-hier-demokratie

Dziękujemy Federalnej Centrali Edukacji Politycznej (bpb) za zgodę na wykorzystanie tych materiałów.  W polskiej wersji wykorzystaliśmy w całości tylko te teksty źródłowe, które mają charakter uniwersalny. Część kart dostosowaliśmy do polskich realiów. Z kilku zrezygnowaliśmy całkowicie, gdyż odnosiły się wyłącznie do specyficznych rozwiązań niemieckich. W ich miejsce opracowaliśmy własne teksty. Także wszystkie rysunki i większość zdjęć wykonał lub pozyskał zespół redakcyjny.  Korzystanie z broszury jest nieodpłatne, pod warunkiem każdorazowego podania źródła.  Publikacja ma charakter otwarty. Będzie sukcesywnie aktualizowana. Zachęcamy użytkowników do tworzenia własnych kart i nadsyłania ich redakcji. Wybrane karty będziemy dodawać w kolejnych wydaniach broszury.  Cały zespół pracujący nad broszurą wykonał pracę społecznie.   34 karty robocze dla uczniów gimnazjów i liceów; dla nauczycieli i rodziców; dla wszystkich zainteresowanych, młodszych i starszych wzbogaceniem wiedzy o podstawach demokracji, jej instytucjach, funkcjonowaniu i zagrożeniach.

broszura Demokracja

.