SZKOLNY PROTEST

My, rodzice, działający w:

  • ruchu Rodzice przeciwko Reformie Edukacji
  • Forum Rad Rodziców
  • Zielonogórskim Forum Rodziców i Rad Rodziców
  • Inicjatywie Rodziców Zatrzymać Edukoszmar
  • Krajowym Porozumieniu Rodziców i Rad Rodziców
  • Poznanskim Forum Rodziców i Rad Rodziców
  • Piaseczyńskim Porozumieniu Rad Rodziców

Ogłaszamy zawiązanie krajowego komitetu koordynującego akcję protestacyjną rodziców sprzeciwiających się wdrożeniu reformy edukacji!

Żądamy natychmiastowego uchylenia ustaw wprowadzających reformę edukacji i aktów wykonawczych do niej!

Ogłaszamy bezterminową akcję protestacyjną rodziców przeciwko reformie!

Wzywamy rodziców wszystkich roczników: przyłączcie się do protestu!

Wspólnie nie pozwólmy zniszczyć edukacji naszych dzieci, ani zmarnować ich szans na przyszłość. Polityka wdarła się do szkół, a rządzący politycy nawet nie ukrywają, że kierują się interesem partyjnym, a nie dobrem dzieci. Trzeba ich ze szkół wyrzucić. Skoro nikt inny nie chce lub nie potrafi, My, rodzice, musimy wziąć sprawy w swoje ręce.

Żądamy natychmiastowego odwołania Anny Zalewskiej – najbardziej niekompetentnego Ministra Edukacji Narodowej w historii wolnej Polski.

Wzywamy wszystkie organizacje społeczne, zawodowe i samorządowe, w tym władze samorządów terytorialnych wszystkich szczebli, do udzielenia wsparcia rodzicom zaangażowanym w akcję protestacyjną.

Rodzice, ruszcie się!

Chaos i nieodpowiedzialność zagrażają Waszym dzieciom. Zagrażają wszystkim dzieciom, także tym, które dopiero zaczynają naukę szkolną, a nie tylko rocznikom 2003–2005, spisanym przez minister Zalewską na straty.

WSPÓLNIE WYGASIMY TĘ DEFORMĘ!

Nie ma takiej siły, takiego rządu, ani takiej partii, która wytrzymałaby gniew rodziców, wyrażony w powszechnej akcji protestacyjnej.

Wzywamy wszystkich, aby przestali przygotowywać wdrożenie zmian, niszczenie gimnazjów, marnowanie pieniędzy podatników i wprowadzanie szkodzących naszym dzieciom rozwiązań przygotowanych przez MEN. Szkoda wysiłku. Niniejszym odwołujemy reformę.

Ogłaszamy ogólnopolską akcję protestacyjną 10 maja

Rodzice, organizujcie komitety protestacyjne w swoich szkołach i dołączajcie do SZKOLNEGO PROTESTU!