„TAK” dla pytania w REFERENDUM. Jeszcze możemy zatrzymać reformę – każdy głos się liczy!

Czy polska edukacja potrzebuje zmian?

Tak. Oczywiście, jest wiele jej obszarów, które wymagają modyfikacji, dostosowania do warunków XXI wieku.

Czy potrzebuje kolejnej rewolucji?

Nie. Dlatego zjednoczyliśmy się wokół wspólnego celu.

 

Czytaj więcej...

Miażdżąca krytyka reformy

Reformę edukacji krytycznie oceniło wiele środowisk. Każde z nich podkreślało rewolucyjny charakter wprowadzanych zmian oraz chaos z nim związany. Słowa krytyki mają swoje podstawy w spływających zewsząd sygnałach zaniepokojenia rodziców, nauczycieli i samorządowców, także w międzynarodowych badaniach oraz wieloletnim doświadczeniu recenzentów. Poniżej przytaczamy opinie:

 

Czytaj więcej...

Zmiany w edukacji – o czym powinni wiedzieć rodzice?

Jaka jest dzisiejsza szkoła?

• O jakości polskiej edukacji, w dużej mierze, świadczą sukcesy uczniów: coraz lepsze wyniki w międzynarodowym sprawdzianie piętnastolatków PISA, laury w międzynarodowych konkursach i olimpiadach, zdawalność absolwentów na prestiżowe kierunki studiów, w Polsce i na świecie. Ostatnie sukcesy polskich uczniów w badaniach PISA zwróciły uwagę całego świata edukacyjnego.

Czytaj więcej...

Zapaść edukacji - skutki deformy

Edukacyjne:

1. Zmiana systemu edukacji spowoduje skrócenie powszechnego obowiązku szkolnego z 9 do 8 lat, a co za tym idzie znaczne ograniczenie idei wyrównywania szans edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Mamo, Tato, Babciu, Dziadku!

Masz dzieci? Wnuki? Obchodzi Cię ich los? Wiesz, jak ważna w życiu jest edukacja. Domagasz się reformy? Masz rację! Edukacja potrzebuje reformy. Potrzebuje dobrze wykształconych nauczycieli, nowoczesnych metod nauczania, ciekawych programów i podręczników, nowocześnie wyposażonych pracowni, nauki w mniejszych klasach, szkoły blisko domu, dobrych pedagogów. Bezpłatnych zajęć dodatkowych. Nauki języków obcych na wysokim poziomie. Tanich obiadów. Bezpieczeństwa i dobrej atmosfery w szkole. Programu nauczania, który zapewni szansę na dobry start w szkole średniej. Dobrych szkół zawodowych.

Czytaj więcej...

Podstawa… do czego?

Dyskusja wokół rewolucji w polskiej edukacji, niesłusznie zwanej reformą (albowiem reforma to proces ewolucyjny, stopniowa zmiana, a mamy do czynienia z tajfunem), skupia się na dyskusji o słuszności istnienia gimnazjów. Ważniejszy wszakże dla przyszłości polskiej szkoły jest dokument zwany podstawą programową. Zawarte w nim treści zdecydują o przyszłości polskiej edukacji, dlatego warto zachęcić każdego, by zajrzał na stronę MEN i przyjrzał się temu dokumentowi. Opublikowany 30 listopada do 9-go grudnia ma być konsultowany.

Czytaj więcej...

Analiza wypowiedzi wiceministra Macieja Kopcia w programie „Warto rozmawiać” 01.12.2016 r.

Za: Fundacja Przestrzeń dla Edukacji Komentarz – Zofia Grudzińska

Pytanie 1. Czemu ministerstwo nie ujawnia treści oraz wniosków z konsultacji, które przeprowadzało Ministerstwo Edukacji Narodowej w pierwszej połowie roku?

M.K.: „Jeżeli chodzi o debaty, one się odbywały w każdym województwie. Były też spotkania w MEN i te spotkania dotyczyły prac nad podstawą programową kształcenia ogólnego. Czyli inaczej mówiąc – na te spotkania przyjeżdżały osoby, które są nauczycielami, metodykami, także przyjeżdżali profesorowie wyższych uczelni i dyskusja dotyczyła przede wszystkim tego jak jest realizowana podstawa programowa i co w niej należy zmienić.”

Czytaj więcej...