Na wstecznym ku nowoczesności – wadliwy mechanizm edukacji

Po wdrażanej aktualnie rewolucji w oświacie na poziomie podstawowym i średnim, przyszedł czas na opracowanie nowej ustawy, dotyczącej szkolnictwa wyższego. Wydaje się oczywiste, że kolejne etapy nauki powinny być kontynuacją całościowej koncepcji i służyć osiągnięciu założonych celów edukacyjnych. Niestety, wiele wskazuje na to, że nie dla wszystkich!

Czytaj więcej...

Miażdżąca krytyka reformy

Reformę edukacji krytycznie oceniło wiele środowisk. Każde z nich podkreślało rewolucyjny charakter wprowadzanych zmian oraz chaos z nim związany. Słowa krytyki mają swoje podstawy w spływających zewsząd sygnałach zaniepokojenia rodziców, nauczycieli i samorządowców, także w międzynarodowych badaniach oraz wieloletnim doświadczeniu recenzentów. Poniżej przytaczamy opinie:

 

Czytaj więcej...

Zapaść edukacji - skutki deformy

Edukacyjne:

1. Zmiana systemu edukacji spowoduje skrócenie powszechnego obowiązku szkolnego z 9 do 8 lat, a co za tym idzie znaczne ograniczenie idei wyrównywania szans edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Zmiany w edukacji – o czym powinni wiedzieć rodzice?

Jaka jest dzisiejsza szkoła?

• O jakości polskiej edukacji, w dużej mierze, świadczą sukcesy uczniów: coraz lepsze wyniki w międzynarodowym sprawdzianie piętnastolatków PISA, laury w międzynarodowych konkursach i olimpiadach, zdawalność absolwentów na prestiżowe kierunki studiów, w Polsce i na świecie. Ostatnie sukcesy polskich uczniów w badaniach PISA zwróciły uwagę całego świata edukacyjnego.

Czytaj więcej...

Podstawa… do czego?

Dyskusja wokół rewolucji w polskiej edukacji, niesłusznie zwanej reformą (albowiem reforma to proces ewolucyjny, stopniowa zmiana, a mamy do czynienia z tajfunem), skupia się na dyskusji o słuszności istnienia gimnazjów. Ważniejszy wszakże dla przyszłości polskiej szkoły jest dokument zwany podstawą programową. Zawarte w nim treści zdecydują o przyszłości polskiej edukacji, dlatego warto zachęcić każdego, by zajrzał na stronę MEN i przyjrzał się temu dokumentowi. Opublikowany 30 listopada do 9-go grudnia ma być konsultowany.

Czytaj więcej...

Analiza wypowiedzi wiceministra Macieja Kopcia w programie „Warto rozmawiać” 01.12.2016 r.

Za: Fundacja Przestrzeń dla Edukacji Komentarz – Zofia Grudzińska

Pytanie 1. Czemu ministerstwo nie ujawnia treści oraz wniosków z konsultacji, które przeprowadzało Ministerstwo Edukacji Narodowej w pierwszej połowie roku?

M.K.: „Jeżeli chodzi o debaty, one się odbywały w każdym województwie. Były też spotkania w MEN i te spotkania dotyczyły prac nad podstawą programową kształcenia ogólnego. Czyli inaczej mówiąc – na te spotkania przyjeżdżały osoby, które są nauczycielami, metodykami, także przyjeżdżali profesorowie wyższych uczelni i dyskusja dotyczyła przede wszystkim tego jak jest realizowana podstawa programowa i co w niej należy zmienić.”

Czytaj więcej...

Mamo, Tato, Babciu, Dziadku!

Masz dzieci? Wnuki? Obchodzi Cię ich los? Wiesz, jak ważna w życiu jest edukacja. Domagasz się reformy? Masz rację! Edukacja potrzebuje reformy. Potrzebuje dobrze wykształconych nauczycieli, nowoczesnych metod nauczania, ciekawych programów i podręczników, nowocześnie wyposażonych pracowni, nauki w mniejszych klasach, szkoły blisko domu, dobrych pedagogów. Bezpłatnych zajęć dodatkowych. Nauki języków obcych na wysokim poziomie. Tanich obiadów. Bezpieczeństwa i dobrej atmosfery w szkole. Programu nauczania, który zapewni szansę na dobry start w szkole średniej. Dobrych szkół zawodowych.

Czytaj więcej...