Stanowisko Federacji Inicjatyw Oświatowych wobec podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli

Federacja Inicjatyw Oświatowych uważa, że dokładanie środków finansowych na wynagrodzenia nauczycielskie bez zmiany systemu organizacji pracy placówek edukacyjnych będzie marnowaniem publicznych pieniędzy. Wzrost wynagrodzeń w obecnej chwili zahamuje wprowadzanie potrzebnych zmian i przyczyni się do zakonserwowania istniejącego systemu finansowania, podczas gdy konieczne […]

Czytaj dalej