Deforma edukacji. Część I. Założenia i cele.

Wprowadzenie reformy było realizacją obietnic przedwyborczych. W pierwszym zdaniu broszury przygotowanej dla rodziców przez urzędników MEN moglismy przeczytać: Reforma edukacji wychodzi naprzeciw potrzebom większości Polaków, którzy chcą szkoły nowoczesnej, a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji.