Szkolny protest

Rodzice! Bo dobro dziecka jest najważniejsze 

2 godziny miesięcznie

Rodzice,

Tyle właśnie Waszego czasu potrzeba, aby naszym dzieciom oszczędzić koszmaru deformy edukacji. Żeby nie musiały, jak zakłada zdeformowana podstawa programowa, wkuwać jeszcze większej porcji niepotrzebnych im informacji, zawartych w podręcznikach-bublach. Żeby nie musiały walczyć o miejsca w przepełnionych liceach, do których pójdzie podwójny rocznik uczniów. Żeby nie były „kosztem”, który politycy gotowi są ponieść dla ugrania swych partyjnych interesów.

Żadna władza nie wytrzyma gniewu rodziców. Wygasimy deformę, jeśli przyłączycie się do protestu.

10-marca protestujemy – nie puszczamy dzieci do szkół na pierwsze dwie godziny lekcyjne!

Chaos i nieodpowiedzialność zagrażają edukacji naszych dzieci. Przyłączcie się do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, której celem jest odwołanie pseudoreformy oświaty.

Niniejszym odwołujemy reformę.

Nie ma takiej siły, ani takiej partii, która wytrzymałaby gniew rodziców, wyrażony w powszechnej akcji protestacyjnej.

SZKOLNY PROTEST koordynuje krajowy komitet protestacyjny stworzony przez rodziców działających w:

 • Koalicji Nie dla chaosu w szkole
 • Ruchu Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji
 • Krakowskim Forum Rad Rodziców
 • Zielonogórskim Porozumieniu Rodziców i Rad Rodziców
 • Inicjatywie Rodziców Zatrzymać Edukoszmar
 • Krajowym Porozumieniu Rodziców
  i Rad Rodziców.

Żądamy natychmiastowego uchylenia ustaw wprowadzających reformę edukacji!

Chaos i nieodpowiedzialność zagrażają edukacji naszych dzieci.

 • Roczniki 2003, 2004 i 2005 spotkają się w 2019 roku u progu szkół średnich, kiedy nastąpi kumulacja związana z naborem uczniów kończących gimnazjum i pierwszej grupy kończącej ośmioletnią szkołę podstawową. Uczniów tych będzie 720 tys. To o 280 tys. więcej, niż na przykład w roku 2010. Nie dla wszystkich wystarczy miejsc w wybranych szkołach, choć licea i tak będą przepełnione.
 • Podstawy programowe przygotowane pośpiesznie przez anonimowe i niekompetentne osoby będą zmuszały nasze dzieci do pamięciowego utrwalania jeszcze większej ilości nikomu niepotrzebnego materiału, zamiast uczyć samodzielnego poszukiwania informacji. Wszystkie znaczące ośrodki eksperckie w kraju gruntownie i merytorycznie skrytykowały nowe podstawy programowe, ale MEN to zignorował.
 • Na reformę wydane zostaną setki milionów złotych z budżetu Państwa oraz kolejne setki milionów z budżetów samorządów. Pieniądze te zostaną zmarnowane na zmianę szyldów na budynkach, odprawy dla zwalnianych z pracy nauczycieli oraz adaptację budynków gimnazjów dla potrzeb młodszych dzieci.
 • W wielu budynkach szkół podstawowych, w których będą musiały zmieścić się dodatkowe dwa roczniki (klasy siódme i ósme), nastąpi przepełnienie, a dzieci będą musiały uczyć się w trybie zmianowym.
 • Zabraknie czasu i pieniędzy na dostosowanie do potrzeb dzieci młodszych sal lekcyjnych, toalet i stołówek w wielu budynkach po gimnazjach.
 • Z powodu zastąpienia lekcji przyrody lekcjami geografii, biologii, chemii i fizyki, konieczne będzie poszukiwanie wykwalifikowanych nauczycieli przedmiotów, a tych brakuje. W ten sposób reforma stanie się pretekstem lub rzeczywistym powodem likwidacji wielu małych szkół podstawowych.
 • Cała oświata przez kolejne lata będzie skupiała się na wdrożeniu i przetrwaniu reformy, zamiast na zwiększaniu efektywności i jakości kształcenia naszych dzieci.

Przyłączcie się do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, której celem jest odwołanie pseudoreformy oświaty. Rodzice z całego kraju będą protestować przeciwko reformie w następujących terminach: