Artykuły

Oświadczenie Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej

Jesteśmy przekonani, że przyszłość naszego kraju zależy od poziomu edukacji młodego pokolenia Polaków.  To, czy szkoły będą spełniały we właściwy sposób zadania wychowawcze i dydaktyczne, zależy przede wszystkim od poziomu i zaangażowania kadry pedagogicznej. Obecnie, po wprowadzonej przez MEN reformie systemu edukacji, szkoły borykają się z   trudnościami  lokalowymi, programowymi i przede wszystkim kadrowymi. Niskie pensje i wydłużony czas nauczycielskiego awansu, przy jednoczesnym wzroście obciążeń biurokratycznych  i ogólnym chaosie panującym w szkołach, zniechęciły do pracy wielu nauczycieli. Z tych samych powodów jest coraz mniej chętnych do tego zawodu wśród młodzieży kończącej studia.

Sprawą zasadniczą dla przyszłości polskiej edukacji jest w tej sytuacji podniesienie prestiżu zawodu nauczycielskiego.  Nie jest to możliwe bez zapewnienia nauczycielom godziwej płacy za ich trudną i odpowiedzialną pracę.  Dlatego popieramy  formułowane przez  środowiska nauczycielskie postulaty dotyczące podwyżek  pensji.