Artykuły

KFON popiera strajk nauczycieli

Wprowadzona  przez MEN „reforma” systemu edukacji doprowadziła do sytuacji, w której szkoły w całej Polsce borykają się z  trudnościami lokalowymi, programowymi i kadrowymi. Niskie pensje, wydłużony czas awansu, ogólny chaos panujący w szkołach, przy jednoczesnym wzroście obciążeń biurokratycznych, zniechęcają do pracy wielu nauczycieli. Coraz mniej jest także chętnych do tego zawodu wśród młodzieży kończącej studia.    Dlatego jesteśmy przekonani, że sprawą w tej chwili  szczególnie ważną dla przyszłości polskiej edukacji  jest podniesienie prestiżu zawodu  nauczycielskiego.  Nie jest to możliwe bez zapewnienia nauczycielom godziwej płacy za ich trudną i odpowiedzialną pracę.

Uczestnicy Ogólnopolskiego Zjazdu Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej  wyrażają swoje poparcie dla formułowanych  przez  środowiska nauczycielskie  postulatów dotyczących podwyżek  pensji i  solidaryzują  się z zapowiadanym w tej sprawie ogólnopolskim strajkiem nauczycieli.

Solidaryzujemy się z zapowiadanym strajkiem nauczycieli, który   powinien doprowadzić do zwiększenia subwencji oświatowej i stanowić pierwszy krok do wycofania szkodliwych dla szkolnictwa polskiego zmian  wprowadzonych przez obecne władze.

Nauczyciele szkół niepublicznych, którzy z powodów formalno-prawnych nie będą mogli wziąć czynnego udziału w sporze zbiorowym jakim jest strajk, wyrażą w różnej formie swoją solidarność ze strajkującymi kolegami  ze szkół publicznych.

22 marca 2019

Prezes KFON
Krystyna Starczewska