Artykuły

Krystyna Starczewska kandydatką w plebiscycie na Warszawiankę Przemian. List byłych uczniów.


Nie ma nic bardziej wzruszającego, niż dawni uczniowie, którzy zachowali swojego nauczyciela we wdzięcznej pamięci, mimo że do szkoły chodzili kilkadziesiąt lat temu…

Krystyna Starczewska zasłużyła sobie na taki nie słabnący z upływem czasu szacunek. Była wzorem wychowawcy i pedagoga w czasach PRL-u. Za bezkompromisowe stawanie w obronie uczniów usunięto ją wówczas ze szkoły. Później, w roku 1989, gdy odwróciła się karta historii, stworzyła przyjazną dla uczniów szkołę swoich marzeń. Do tej szkoły poszły między innymi dzieci jej dawnych uczniów. Dziś w stworzonych przez Krystynę Starczewską placówkach uczą się już wnuki jej pierwszych wychowanków. Kilka pokoleń wypuszczonych w świat!

Krystynie Starczewskiej nie wystarcza jednak poczucie, że założone przez nią szkoły pięknie się rozwijają, a tylu wdzięcznych uczniów i rodziców kłania się jej na ulicy. Nie ustaje w wysiłkach. Każdego dnia, biorąc udział w przeróżnych inicjatywach, zabiega o to, by szkoła, jak Polska długa i szeroka, uczyła mądrości i tolerancji. By była przyjazna, by realizowała się w niej korczakowska zasada, że dziecko jest człowiekiem z pełnią praw. By nikt nie był dyskryminowany i wyszydzany.

Przeczytajcie list byłych uczniów Krystyny Starczewskiej i oddajcie na Nią głos w warszawskim plebiscycie. Jej zasługi dla szeroko pojmowanych przemian są nie do przeceniania.

Zespół NIE dla chaosu w szkole

Szanowni Państwo

Zwracamy się do Państwa w związku z ogłoszonym przez władze Warszawy plebiscytem dotyczącym przyznania zasłużonym mieszkankom stolicy tytułu Warszawianki Roku i Warszawianki Przemian. Nominacje do tytułu Warszawianki Przemian otrzymało pięć osób, spośród których mamy wybrać laureatkę w powszechnym głosowaniu.

Wśród nominowanych jest Krystyna Starczewska – osoba zasłużona dla przemian w polskim szkolnictwie, działaczka opozycji w czasach PRL-u, uczestniczka rozmów Okrągłego Stołu w podzespole do spraw oświaty, założycielka I Społecznego LO „Bednarska”. Krystyna Starczewska od wielu lat działa na rzecz uczynienia polskiej szkoły miejscem przyjaznym dla uczniów, służącym rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań, uczącym samodzielnego myślenia, pracy zespołowej i ponoszenia odpowiedzialności za tworzoną z innymi wspólnotę.

Byliśmy uczniami Krystyny Starczewskiej w czasach PRL-u, za to że nie przekazywała nam obowiązującej ideologii, ale uczyła nas samodzielnego i krytycznego myślenia, została usunięta ze szkoły i pozbawiona przez ówczesne władze oświatowe prawa do nauczania. Po roku 1989 stworzyła szkołę, jakiej pragnęliśmy dla naszych dzieci.

Przeprowadzona przez obecne władze reforma szkolnictwa jest powrotem do znanej nam niechlubnej przeszłości, niszczy to co udało się osiągnąć, wprowadza do szkół chaos i zniechęca do pracy twórczych nauczycieli.

Głosując na Krystynę Starczewską jako Warszawiankę Przemian damy wyraz przekonaniu, że system oświaty powinien działać zgodnie z realizowanymi przez nią ideami, a nie ulegać wprowadzanej przez obecne władze „deformie”. Od tego jak wychowywane i kształcone będzie młode pokolenie zależy przecież przyszłość Polski.

Zachęcamy wszystkich, którym leży na sercu przyszłość naszych dzieci, do oddania głosu na Krystynę Starczewską – www.um.warszawa.pl/warszawiankaroku

dawni uczniowie Krystyny