Artykuły

Nasz apel do Ministra Edukacji Narodowej


W związku z dużą liczbą sygnałów, które napływają do nas od zaniepokojonych rodziców i pracowników szkół, zdecydowaliśmy o wystosowaniu na ręce ministra edukacji, Dariusza Piontkowskiego, apelu z kilkoma potrzebnymi rozwiązaniami dotyczącymi organizacji nowego roku szkolnego.

Bardzo istotne jest dopuszczenie do organizacji nauki w systemie mieszanym wszędzie tam, gdzie szkoła liczy około tysiąca uczniów i ma skromne warunki lokalowe. Dyrektor wraz z organem prowadzącym powinien mieć prawo do podjęcia takiej decyzji, nawet jeśli nie ma nadmiaru zachorowań w jego regionie. Organizacja części zajęć na odległość jest w tej chwili właściwie jedynym rozwiązaniem pozwalającym w wielkich szkołach na wdrożenie obowiązujących przepisów sanitarnych, nakazujących zachowanie dystansu społecznego i szczególnej higieny.

W obecnej nadzwyczajnej sytuacji ważne jest też wskazanie nauczycielom listy zagadnień z podstawy programowej, które bezwzględnie muszą być zrealizowane w pierwszej kolejności.

Oto treść pisma, które powędrowało dziś rano na adres Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej
Warszawa, al. J.Ch. Szucha 25


Szanowny Panie Ministrze!

W związku z licznymi wiadomościami, jakie otrzymujemy od zaniepokojonych rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół zwracamy się z apelem o korektę obowiązujących przepisów, która umożliwi szkołom:

1. Przejście już we wrześniu, w ramach działań profilaktycznych, na mieszany system nauczania w starszych klasach szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych. O przyjęciu takiego rozwiązania – szczególnie potrzebnego w najbardziej przepełnionych szkołach – decydowałby dyrektor w porozumieniu z radą rodziców i organem prowadzącym. W tym wariancie starsi wiekiem uczniowie uczyliby się stacjonarnie tylko w wyznaczone dni tygodnia, a w pozostałym czasie korzystaliby z nauczania na odległość lub uczyliby się sami.

2. Zorganizowanie zdalnego nauczania zdrowym uczniom, którzy mają chorych rodziców, rodzeństwo lub inne osoby współzamieszkujące i udokumentują to stosownym zaświadczaniem lekarskim.

Uważamy, że warta  rozważenia jest propozycja środowisk naukowych, by odroczyć rozpoczęcie roku szkolnego o dwa tygodnie do 15 września i tym samym zyskać czas na wychwycenie ewentualnych zachorowań związanych z pobytami wakacyjnymi uczniów i nauczycieli oraz staranniej przygotować szkoły na przyjęcie uczniów.

Apelujemy również o pilne sporządzenie listy zagadnień, które w najbliższych latach będą pojawiać się na egzaminach, co pozwoli nauczycielom lepiej zaplanować pracę z uczniami, również w celu wyrównania braków powstałych w okresie zdalnego nauczania.

Z poważaniem
Ruch społeczny NIE dla chaosu w szkole