Artykuły

Egzamin ósmoklasisty 2020: w krzywym zwierciadle rankingu


Niedawno dzieliłam się z Czytelnikami uwagami dotyczącymi wyników czerwcowego egzaminu ósmoklasisty. Dziś z pewną nieśmiałością dokładam suplement. Wiem, że rankingi są passé. Wiem, że nie wypada mówić o szkołach-rekordzistkach, które windują w górę krajowe statystyki. Bo to wstydliwe dowody, że w polskiej edukacji królują nierówności i postępuje prywatyzacja...

W czerwcu 343 000 absolwentów ósmych klas pociło się nad arkuszami końcowego egzaminu. Ich wyniki to cenny materiał do analiz i porównań. Od Dariusza Piontkowskiego i Marcina Smolika usłyszeliśmy, że tegoroczne rezultaty są zadowalające i porównywalne z ubiegłorocznymi.

No cóż, z podsumowania szefa MEN i szefa CKE bije obligatoryjny rządowy optymizm. Tymczasem wyniki egzaminu – biorąc pod uwagę poziom jego trudności – nie są zadowalające, o czym już pisałam TU. Z jednej strony mamy w Polsce szkoły z niepokojąco słabymi wynikami. Z drugiej strony są i takie placówki, których uczniowie rozwiązali wszystkie egzaminacyjne arkusze niemal bezbłędnie. Ta druga grupa szkół ciągnie w górę krajowe statystyki, poprawiając średni wynik. Można odnieść wrażenie, że ta druga grupa szkół oderwała się od głównego peletonu, który coraz wolniej pedałuje pod górę…

Na tropie prymusów

Nie udało mi się sporządzić ogólnopolskiego wykazu szkół z najwyższymi wynikami czerwcowego egzaminu, gdyż brakuje dostępu do danych. Każda Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (OKE) sprawozdaje inaczej. Są i takie, które w ogóle nie opublikowały wyników w rozbiciu na szkoły. Trzeba więc kroić z tego, co jest.

Dla potrzeb artykułu przygotowałam ranking dla województwa mazowieckiego. Z listy 1650 szkół wybrałam sto szkół o najwyższych wynikach. Po odrzuceniu placówek, w których do egzaminu przystąpiło zbyt mało uczniów na liście pozostało 69 szkół. W drugim mini-rankingu znalazły się szkoły-rekordzistki z obszaru południowo-wschodniej Polski – to 20 placówek spośród ogółem 3158 w województwach lubelskim, małopolskim i podkarpackim. A na koniec sprawdziłam wyniki dla województw zachodniopomorskiego i podlaskiego, by odnotować, że na północy rozdają karty dwa uratowane z zagłady publiczne gimnazja…

Stolica – zagłębie szkół niepublicznych

Rankingowa lista mazowieckich szkół pokazuje, że wysokie wyniki tego województwa (najwyższe w kraju) to w dużej mierze zasługa szkół niepublicznych ulokowanych w samej Warszawie i na obrzeżach miasta. Szkół prowadzonych przez warszawski samorząd jest w wykazie osiem (plus elitarna szkoła muzyczna z Miodowej). Wszystkie one zajmują dalsze miejsca w zestawieniu. Na liście są tylko dwie placówka spoza aglomeracji warszawskiej – niepubliczna szkoła z Ciechanowa i publiczna szkoła muzyczna z Płocka (z 18 uczniami).

Ranking z czerwca 2020 mocno przypomina poprzedni, z kwietnia 2019. Na obu listach występują te same stołeczne szkoły, zmienia się tylko ich kolejność. Spojrzenie na liczbę uczniówtych placówek burzy obraz szkół niepublicznych, który nosimy w głowach. Bo to nie są już kameralne instytucje z garstką dzieci. Mają średnio 30–45 ósmoklasistów, albo nawet i więcej, jak Primus czy ursynowskie przymierze Rodzin (z 84 absolwentami).

Nowy układ sił

Wzrost roli i znaczenia warszawskich szkół niepublicznych, przyrost liczby ich uczniów, to efekt ostatniej reformy systemu oświaty. Jeszcze niedawno listy rankingowe po egzaminie gimnazjalnym otwierały na Mazowszu szkoły publiczne – profilowane gimnazja z Warszawy, te usytuowane przy znanych liceach, albo samodzielne, jak sławne gimnazjum nr 42 („Twarda”). Były one znane z wysokiego poziomu nauczania. Jasne, pracowały z „przesianymi” podczas naboru uczniami, ale nie miały też wspaniałą kadrę i autorskie programy nauczania. Umiały rozbudzić w uczniach naukowe zainteresowania i pasje. Wypuszczały w świat kandydatów na wybitnych licealistów, a potem studentów.

Po likwidacji gimnazjów, w tym i tych profilowanych, stołeczne szkoły niepubliczne roztoczyły opiekę nad częścią uczniów o naukowych zainteresowaniach, przyjmując ich do nowych klas VII. Przejęły też niektórych nauczycieli gimnazjalnych. Wykorzystują wiele dobrych praktyk wypracowywanych przez kilkanaście lat w publicznych gimnazjach. I oczywiście udoskonalają własne metody pracy. Efekty są, a jakże.

Tymczasem pod Wawelem

W Warszawie procesy związane z prywatyzowaniem się edukacji przebiegały w ostatnich latach w ekspresowym tempie. Miasto ma w tej chwili wyjątkowo gęstą sieć szkół niepublicznych. Ale prywatyzacja edukacji postępuje i w innych regionach. Na podobnej ścieżce jest i Kraków.

W załączniku nr 2 znajduje się lista 20 wyróżnionych szkół z terenu obejmującego Małopolskę, Podkarpacie i Lubelszczyznę. Na krótkiej liście „prymusów” jest aż 14 szkół z Krakowa. 13 niepublicznych i jedna publiczna. Nadto są szkoły niepubliczne z Lublina, Przemyśla i Rzeszowa. I jest jeszcze rodzynek – szkoła samorządowa z mniejszej miejscowości. To szkoła podstawowa im. Kazimierza Wielkiego z Wieliczki. Nie całkiem przypadkowa, bo to przekształcone w podstawówkę znane z dobrego poziomu i wielu sukcesów gimnazjum.

Jak widać, na południu Polski ranking też zdominowały szkoły płatne (jest ich aż 18), mogące się pochwalić równie wysokimi wynikami, jak konkurentki z Warszawy.

Gimnazja – życie po życiu

Mamy jednak w Polsce dwa województwa – zachodniopomorskie i podlaskie – w których ogólnodostępne szkoły publiczne wciąż jeszcze zajmują pierwsze lokaty na listach rankingowych. I mają też inne certyfikaty jakości – na przykład dziesiątki laureatów konkursów przedmiotowych i olimpiad. Bardzo wyraźnie dystansują inne szkoły.

Cud? Niekoniecznie. Raczej przykład życia po życiu wybitnych gimnazjów. I nadużyć jakich dopuścili się urzędnicy MEN, odpowiedzialni za wdrożenie reformy Anny Zalewskiej. Jest to też koronny dowód w sprawie czystości intencji: budowniczowie „dobrej zmiany” w edukacji najwyraźniej mieli świadomość, że bezpowrotnie niszczą cenną substancję jaką są wybitne szkoły. Stąd, w myśl zasady, że są równi i równiejsi, zrobili wyłom „dla swoich”.

Ale po kolei. W roku szkolnym 2016/2017 wielu dyrektorów szukało sposobów, by ratować dorobek wybitnych gimnazjów. Chodziło w szczególności o awaryjną ścieżkę dla gimnazjów działających przy liceach. Dyrektorzy takich szkół jak III LO Marynarki Wojennej z Gdyni, Liceum Akademickie w Toruniu, VIII LO Władysława IV w Warszawie, XIV LO Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, czy I LO im. Słowackiego w Chorzowie (i wielu innych) występowali do władz oświatowych z wnioskiem, by pozostawić przy ich ogólniakach, w miejsce likwidowanych gimnazjów, „eksperymentalne” klasy VII i VIII lub niedużą szkołę podstawową. Chodziło o ratowanie kadry gimnazjów, a także ich dorobku. Wszyscy otrzymali odmowy. Mimo społecznych list poparcia, mimo prasowych apeli.

Poniewczasie okazało się jednak, że bezwzględne ministerstwo dwukrotnie, w pełnej dyskrecji, okazało miękkie serce. Przy dwóch zaprzyjaźnionych z urzędnikami MEN szkołach – XIII LO w Szczecinie i II LO im. Anny Jabłonowskiej w Białymstoku pozostawiono gimnazja, nadając im tylko nowe szyldy Szkoły Podstawowej nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 53. Obie szkoły prowadzą klasy VII i VIII. Mają konkursowy nabór, taki sam jak wcześniej obowiązywał w gimnazjach, realizują jak dawniej rozszerzone programy nauczania, przygotowują do konkursów i olimpiad. Ocalały ich zespoły nauczycielskie.

Jakie są skutki pozostawienia przy życiu dwóch gimnazjów? Ano, dość spektakularne. Widać to także przy okazji egzaminu ósmoklasisty.

Szkoła podstawowa nr 6 w Szczecinie (dawne gimnazjum nr 16) jest pod względem wyników krajowym unikatem – najlepszą szkołą publiczną! A i wśród szkół niepublicznych nie ma w zasadzie konkurencji – ja dopatrzyłam się tylko jednej prywatnej placówki z ciut lepszymi wynikami – to krakowska szkoła podstawowa Zakonu Pijarów. Nad swoim regionem, który ma wyniki najsłabsze w kraju, Szkoła Podstawowa nr 6 ze Szczecina wyrasta niczym himalajski ośmiotysięcznik nad depresją.

Drugim ocalałym gimnazjum jest Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku. Nie ma sobie równych na Podlasiu – wygrywa wszelkie plebiscyty, ma też najwyższe wyniki po egzaminie ósmoklasisty. Głośno się też tymi osiągnięciami chwali, w przeciwieństwie do SP 6 w Szczecinie, której sukcesy są utrzymywane w tajemnicy. Do tego stopnia, że SP nr 6 nie ma w wykazach najlepszych szczecińskich podstawówek.

Patrząc na sukcesy dwóch uratowanych spod walca reformy gimnazjów warto pamiętać, że kilkadziesiąt podobnych szkół, stanowiących przystań dla zdolniejszych i chętnych do intensywniejszej nauki uczniów, zniszczono bezpowrotnie. Zniszczono, bo nie miały wystarczających koneksji w realizującym założenia reformy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Zadziwiające statystyki

Zestawienia rankingowe mogą być polem do ciekawych obserwacji. Jedna z nich dotyczy rozkładu wyników w podziale na główne przedmioty egzaminacyjne. W skali kraju, województwa, miasta, czy też nawet jego dzielnic, statystyczny uczeń najsłabiej poradził sobie z arkuszem z matematyki, nieco więcej punktów uzyskał z języka angielskiego, a najlepiej wypadł język polski. Tymczasem w grupie wyróżnionych w rankingach szkół (niepublicznych i publicznych) te proporcje są odwrócone. Najlepiej wypadł egzamin z języka angielskiego, na drugim miejscu jest matematyka, zaś najsłabsze są wyniki z języka polskiego.

Można to zweryfikować: Wśród 69 szkół z mazowieckiego rankingu aż 45 ma wyższe wyniki z matematyki niż z polskiego. W niektórych placówkach wynik z matematyki przewyższa wynik z języka polskiego nawet o kilkanaście punktów procentowych. To samo widać na południu Polski: 17 z 20 szkół ma wyższy średni wynik z matematyki niż języka polskiego. I tu różnice potrafią sięgać kilkunastu punktów procentowych.

Dla lepszego zobrazowania sytuacji na diagramie zostały zestawione średnie wyniki z każdej z trzech części egzaminu po ósmej klasie dla Polski i dla 25 wysoko punktowych szkół Mazowsza. W przypadku matematyki przewaga warszawskich szkół-prymusek nad całym krajem to 40 punktów procentowych! Prawdziwa przepaść. W przypadku arkuszy z języka polskiego ta przewaga to „tylko” 21 punktów procentowych.

Matematyka dwóch prędkości

Od lat słyszymy, że poważne różnice w poziomie nauki dotyczą języka angielskiego. I wynikają z nierównego startu. W szkołach niepublicznych i w wielkomiejskich podstawówkach samorządowych grupują się dzieci uczone angielskiego od przedszkola. Szkoły niepubliczne uczą języków w większym wymiarze, w mniejszych grupach, organizują wymiany językowe. Różnice są zrozumiałe.

Nikt jednak nie mówi, że równie głęboki rozjazd w umiejętnościach uczniów dotyczy matematyki. Chociaż to jest przedmiot uczony wszędzie w zbliżonym wymiarze godzin. Wiele wskazuje, że chodzi tu także o skuteczność pracy z uczniami. Szkoły niepubliczne to możliwość indywidualnego dotarcia do każdego ucznia. Szkoły niepubliczne to troska o uczniów z uzdolnieniami. To kółka i wyjazdy na warsztaty w ciągu roku szkolnego, to udział w konkursach.

Tymczasem szkoły samorządowe często radzą sobie słabo. Mimo sporej liczby godzin matematyki, efekty są mizerne. Jest ewidentny problem z indywidualizacją, a pracować trzeba z uczniami o bardzo rozstrzelonych możliwościach. Cieniem na efektywności kładą się kłopoty kadrowe. W ilu szkołach kilka razy w ciągu cyklu kształcenia zmieniał się nauczyciel matematyki? W ilu szkołach lekcji nie było tygodniami czy nawet miesiącami, bo szukano kogoś dla zapełnienia wakatu, albo nauczyciel przewlekle chorował? A w nauce matematyki szczególne znaczenie ma regularność zajęć i czas na wyćwiczenie umiejętności. Do rozjazdu tegorocznych wyników mógł się dodatkowo przyczynić okres zdalnej nauki, od marca do czerwca. Nie jest tajemnicą, że szkoły niepubliczne lepiej odnalazły się w nowej rzeczywistości nauczania on-line.

Jest oczywiście jeszcze jedno wytłumaczenie. CKE w tym roku zaserwowała łatwiejszy arkusz matematyczny niż rok temu. Dobrze przygotowanym uczniom nie nastręczał on problemów. Rodzi się tylko pytanie, czemu spora zwyżka wyników szkół-prymusów nie ma odbicia w zwyżce średnich wyników w całym kraju? Bo wzrost o jeden punkt procentowy trudno nazwać progresem. I tu wrócić musimy do argumentów, które padły powyżej…

Nim posypią się gromy

Wiele osób uważa, że rankingi nie są godne uwagi, bo wyróżniające się szkoły zmuszają uczniów do katorżniczej pracy, albo ich starannie dobierają. A najczęściej robią jedno i drugie.

Wiele osób uważa, że szkół niepublicznych nie wolno porównywać ze szkołami masowymi, bo stanowią osobną kategorię ze względu właśnie na wstępną selekcję uczniów i lepsze środowisko domowe. Tak oczywiście jest, ale to nie jest cała prawda. W szkołach niepublicznych – nawet jeśli organizują wstępny egzamin dla 6–7 latków – listy uczniów zmieniają się w ciągu lat nauki. Z czasem jedni się wykruszają, inni dochodzą. Przybywa dzieci z różnego typu problemami w nauce lub w kontaktach społecznych, bo rodzice szukają dla nich azylu bezpieczniejszego niż przepełnione szkoły publiczne. W wielu szkołach w końcowym rozrachunku nie brakuje uczniów z trudnościami.

Dużo większe znaczenie dla końcowych efektów ma wyższy status finansowy rodziców, lub ich szczególna troska o edukację dziecka, która każe im łożyć na płatną szkołę mimo trudności w jej finansowaniu. Zamożni rodzice często nie ograniczają się do zapewnieniu dziecku przyjaznej szkoły za pieniądze, ale też – jeśli trzeba – dodatkowo inwestują w korepetycje, naukę języków po lekcjach, pomoc psychologa. Natomiast zatroskani rodzice – dbają, pilnują, dopatrują.

Wysokie wyniki szkół niepublicznych mają jednak jeszcze jeden filar, o którym niechętnie się mówi. To warunki pracy sprzyjające wysokiej efektywności. Małe grupy uczniów, lepiej opłacani i młodsi wiekiem nauczyciele, alternatywne sposoby przekazywania i utrwalania wiedzy – nauka przez zabawę i projekty. Rozwijanie naukowych pasji, zachęcanie do wysiłku, motywowanie. Szybkie reagowanie na potrzeby.

Przewagę szkół niepublicznych można było odnotować wiosną. Przejście na zdalne nauczanie przebiegło bezboleśnie, a rodzice rzadko narzekali na obrane metody. To oczywiście kwestia kadry często już wcześniej obytej z nowymi technologiami i uczniów, którzy od początku byli wyposażeni w sprzęt potrzebny do udziału w wideolekcjach. To także kwestia wielkości grup – bo to w nauczaniu na odległość wbrew pozorom to też ma kolosalne znaczenie.

* * *

Tak. Wyniki rankingów to po trosze obraz odbity w krzywym zwierciadle. Ale mimo tych krzywizn wyników nie wolno lekceważyć, bo to symptomy choroby, która trawi naszą edukację. Mamy w Polsce do czynienia z prywatyzacją dobrej edukacji, przy jednoczesnym równaniu w dół w sektorze szkół publicznych. Płatne szkoły podstawowe pracują znacznie efektywniej i nie jest to tylko kwestia naboru. Ścieżka edukacyjna dzieci z zamożniejszych rodzin prowadzi je dość bezboleśnie ku przyszłym sukcesom i karierom. Te dzieci mają dużo większe szanse w rekrutacji do szkół średnich, a potem na oblegane kierunki studiów. Nie widać, by spełniała się najważniejsza z obietnic Anny Zalewskiej z września 2016 o tym, że w efekcie jej reformy każde polskie dziecko będzie miało takie same szanse na dobra szkołę.

Janina Krakowowa

ANEKS
Załącznik 1
Mazowieckie – egzamin ósmoklasisty 2020 – ranking szkół
l.p. szkoła liczba uczniów polski matematyka  angielski razem
1. SP Niepubliczna nr 81 Fundacji „Rodzice Dzieciom”, ul. Nowowiejska 39a, Warszawa (30) 87,7 91,7 96 (275,4)
2. Społeczna SP nr 30 STO, ul. Astronautów 11, Warszawa (37) 82,1 91 96 (269,1)
3. Społeczna SP Nr 10 STO, ul. Ostrobramska 72, Warszawa (33) 83,6 87,7 96 (267,3)
4. SP z oddziałami dwujęzycznymi nr 20 Fundacji Szkolnej, ul. Obrzeżna 12a, Warszawa (44) 81 88,9 97 (266,9)
5. SP przy Społecznym LO Nr 4, ul. Hawajska 14a, Warszawa (31) 81,2 90,2 95 (266,4)
6. Prywatna SP nr 51, ul. Harfowa 2, Warszawa (32) 83,4 83,3 97 (263,7)
7. Społeczna SP nr 2 STO, ul. Dziatwy 6, Warszawa (36) 80,1 87,5 95 (262,6)
8. Społeczna SP Integracyjna nr 100 STO, ul. Wolumen 3, Warszawa (28) 79 86,5 96 (261,5)
9. Strumienie SP Stowarzyszenia Sternik, ul. 3 Maja 129, Józefów (33) 83,3 86,9 91 (261,2)
10–11. Społeczna SP nr 14 STO, ul. Bachmacka 3, Warszawa (35) 82,3 86,7 92 (261)
10–11. Społeczna SP nr 16 STO, Al. Solidarności 113c, Warszawa (20) 83,2 82,8 95 (261)
12. Multischool Międzynarodowa SP, ul. Niedźwiedzia 46, Warszawa (20) 79,9 83,6 97 (260,5)
13. SP nr 28 Sióstr Felicjanek, ul. Azaliowa, Warszawa (52) 85,3 85 90 (260,3)
14. Społeczna SP nr 24 STO, Puławska 97b, Warszawa (38) 79,7 83,6 96 (259,3)
15. Dwujęzyczna SP nr 1, ul. Wspólna 55, Wesoła (18) 77,8 84,6 96 (258,4)
16. Prywatna SP nr 6 Sióstr Niepokalanek, ul. Zaruby 2, Warszawa (37) 79,9 82,5 95 (257,4)
17. Społeczna SP nr 9 STO ul. Wiolinowa 6, Warszawa (31) 75,9 85,3 96 (257,2)
18. Warsaw Bilingual School Dwujęzyczna SP, Radarowa 6, Warszawa (19) 76 83,8 97 (256,8)
19. Prywatna SP nr 92, ul. Patriotów 347, Warszawa (56) 74,6 87,1 95 (256,7)
20. Katolicka SP nr 2, Modrzewiowa 41, Podkowa Leśna (33) 77,1 85,6 91 (253,7)
21. Społeczna SP nr 4 STO, ul. Traktorzystów 16, Warszawa (32) 80,7 78,8 93 (252,5)
22. Społeczna SP STO nr 37, al. Sztandarów 2, Rembertów (21) 78,7 85,5 88 (252,2)
23. Primus – Niepubliczna SP nr 47, ul. Baló 1, Warszawa (72) 73,31 84,8 94 (252,1)
24. SP nr 112 Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej, Warszawa (84) 75,4 85,2 91 (251,6)
25. SP Sióstr Nazaretanek, ul. Czerniakowska 137, Warszawa (15) 80,5 80,9 90 (251,4)
26. SP Zakonu Pijarów, ul. Gwintowa 3, Warszawa (47) 79,7 77,4 93 (251,1)
27. Didasko Prywatna SP nr 98 – Terespolska 19, Warszawa (27) 74,1 82,5 92 (248,6)
28. Edulab – Niepubliczna SP, ul. Sikorskiego 9, Stare Babice (15) 73,2 79,9 95 (248,1)
29. Prywatna SP nr 114, ul. ks. Sztuki 13, Warszawa (17) 70,8 81,8 95 (247,9)
30. Dwujęzyczna Społeczna SP nr 5, ul. Paryska 25, Warszawa (17) 78 72 97 (247)
31–32. Społeczna SP nr 1 STO, ul. Nowoursynowska 139, Warszawa (28) 76,5 77,1 93 (246,6)
31–32. PUBLICZNA SP z oddziałami integracyjnymi nr 70, ul. Bruna 11, Warszawa (35) 81,1 78,5 87 (246,6)
33. SP nr 3 Przymierza Rodzin, ul. Nocznickiego 7, Warszawa (52) 76,6 79,9 90 (246,5)
34. Społeczna SP nr 13, ul. Wóycickiego 1, Warszawa (40) 76,6 79,8 90 (246,4)
35–36. SP im. św. Franciszka, ul. Teresińska 9, Warszawa (38) 82,4 81,6 81 (245)
35–36. Bednarska SP, ul. Kawalerii 5, Warszawa (94) 79 73 93 (245)
37. Społeczna SP Milanowskiego Tow. Edukacyjnego. ul. Brzozowa 1A, Milanówek (34) 73,6 79,1 92 (244,7)
38. PUBLICZNA SP nr 205, ul. Spartańska 4, Warszawa (43) 79,4 80,8 84 (244,2)
39–40. SP Niepubliczna nr 49, ul. Bacha 2, Warszawa (39) 72,5 78,5 92 (243)
39–40. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Armii Krajowej 9, Warszawa (36) 78 75 90 (243)
41. Społeczna SP nr 24 STO, ul. Powstańców Śląskich 67A, Warszawa (35) 74,9 79,8 88 (242,7)
42. SP nr 2 Przymierza Rodzin, ul. Racławicka 14, Warszawa (18) 70,3 80,3 92 (242,6)
43. PUBLICZNA SP nr 389, ul. Smocza 19, Warszawa (47) 74 77 91 (242)
44. SP Tow. Wiedzy Powszechnej, ul. Kraszewskiego 8a, Ciechanów (23) 75,5 82,4 84 (241,9)
45. SP Niepubliczna nr 74, ul. Smoleńskiego 31, Warszawa (23) 73,2 81,3 87 (241,5)
46–47. Prywatna SP nr 63, ul. Wał Miedzeszyński 141, Warszawa (17) 74 75 92 (241)
46–47. No Bell SP, ul. Mirkowska 39, Konstancin (23) 77 73 91 (241)
48. Społeczna SP nr 11 STO, ul. Toruńska, Warszawa (33) 83 66 91 (240)
49. PUBLICZNA SP nr 77, ul. Samogłoska 9, Warszawa 20) 81,6 77,8 80 (239,4)
50. Katolicka SP, ul. Bema 73/75, Warszawa (40) 73,2 78,1 88 (239,3)
51–53. SP nr 368, ul. Ostródzka 175, Warszawa (81) 79 71 89 (239)
51–53. Niepubliczna SP nr 97, ul. Abramowskiego 4, Warszawa (26) 73 75 91 (239)
51–53. Polsko-francuska Niepubliczna SP, ul. Rutkiewicz 2, Warszawa (23) 73 72 94 (239)
54–55. Prywatna SP nr 72 „Szkoła Marzeń”, ul. Zielona 14, Piaseczno (79) 71 76 91 (238)
54–55. PUBLICZNA SP nr 391, ul. Filarecka 2, Warszawa (17) 76 73 89 (238)
56–57. PUBLICZNA SP nr 369 ul. Przybyszewskiego 45, Warszawa (48) 77 69 85 (237)
56–57. Prywatna Żeńska SP im. Plater-Zyberkówny, ul. Piękna 24/26, Warszawa (20) 79 70 88 (237)
58. SP Pallottiego, ul. Poznańska 183, Ożarów Mazowiecki (18) 76 71 89 (236)
59. Żagle SP Stow. Sternik, ul. Pożaryskiego 28, Warszawa (34) 69,5 80,6 85 (235,1)
60–61. PUBLICZNA SP nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Nowy Świat 21a, Warszawa (101) 73 76 86 (235)
60–61. PUBLICZNA Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. ul. Miodowa 22, Warszawa (21) 77 71 87 (235)
62. Azymut SP Stow. Sternik, ul. Staszica 1, Pruszków (18) 67,3 80,6 87 (234,9)
63–64. PUBLICZNA SP nr 16, ul. Wilczy Dół 4, Warszawa (83) 72 75 87 (234)
63–64. Mentis Polsko-Angielska SP, ul. Piwoniowa 18, Warszawa (33) 72 68 94 (234)
65. Niepubliczna SP, ul. Piłsudskiego, Legionowo (34) 78 68 87 (233)
66–69. Niepubliczna SP ul. Ogrodowa 14, Józefosław (15) 68,3 78,7 85 (232)
66–69. PUBLICZNA Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st., ul. Kolegialna 23, Płock (18) 72 74 86 (232)
66–69. Salezjańska SP, ul. Mickiewicza 35, Legionowo (19) 76 74 82 (232)
66–69. Waldorfska SP nr 71, Wolność 2a, Warszawa (18) 75 70 87 (232)

Dane pochodzą z raportu z 28 lipca 2020 – opublikowano je na stronach OKE w Warszawie. Wykorzystana została wersja z wynikami bez zaokrągleń (obecnie dostępne wyniki są już zaokrąglone). Zestawienie własne autorki artykułu. Spośród stu szkół z najwyższymi wynikami odrzucono placówki, w których do egzaminu podeszło mniej niż 15 uczniów.

Załącznik 2
Małopolskie, podkarpackie i lubelskie – egzamin ósmoklasisty 2020 – ranking szkół
l.p. szkoła liczba uczniów polski matematyka angielski razem
1. SP Zakonu Pijarów, ul. Dzielskiego 1, Kraków (28) 84 95 95 (274)
2–4. Międzykulturowa SP „Otwarty Świat”, ul. Karmelicka 45, Kraków (19) 76 90 95 (261)
2–4. Społeczna SP nr 3 STO, ul. Dywizjonu 303/35, Kraków (17) 84 82 95 (261)
2–4. SP im. Chrobrego, ul. Paśnikowskiego 6, Lublin (34) 81 84 96 (261)
5. SP nr 45 Sióstr Pijarek, ul. Meissnera 20, Kraków (24) 75 85 95 (255)
6. SP z Oddziałami Dwujęzycznymi TSSP, ul. Michałowskiego, Kraków (33) 74 86 93 (253)
7. Prywatna SP im. Reja. ul. Grodzka 60, Kraków (37) 78 81 93 (252)
8–9. Niepubliczna SP św. J. Molli, ul. Stelmachów 139, Kraków (25) 75 86 90 (251)
8–9. PUBLICZNA SP nr 33, ul. Konarskiego, Kraków (76) 82 79 90 (251)
10. Prywatna SP „Academos”, ul. Karmelicka 45, Kraków (45) 73 83 94 (250)
11–12. Społeczna SP nr 7 STO, ul. Stanisława ze Skalbmierza 7, Kraków (24) 78 80 91 (249
11–12. Prywatna SP im. Piłsudskiego, al. Dygasińskiego 5, Kraków (17) 79 77 93 (249)
13. Społeczna SP im. Klonowica, ul. Warszawska 94, Lublin (20) 77 83 87 (247)
14. Społeczna SP nr 4, ul. Stradomska 10, Kraków (31) 70 84 92 (246)
15–16. SP Sióstr Prezentek, ul. Jałowego 1, Rzeszów (74) 73 84 86 (243)
15–16. SP Stow. Absolwentów I LO, Dworskiego 25, Przemyśl (42) 78 82 83 (243)
17. PUBLICZNA SP im. Kazimierza Wielkiego, ul. Piłsudskiego 20, Wieliczka (27) 73 84 85 (242)
18. Prywatna SP im. Królowej Jadwigi, al. Długosza 8A, Lublin 40 74 79 88 (241)
19–20. Prywatna SP nr 4 „Inspiracja”, ul. Śniadeckich 12B, Kraków (20) 73 81 85 (239)
19–20. Prywatna SP Salwator, ul. Senatorska 39, Kraków (36) 69 77 93 (239)

Dane pochodzą z raportu z 28 lipca 2020, opublikowano je na stronach OKE w Krakowie, to wykaz wyników 3158 szkół województw małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Termin egzaminu czerwiec 2020, arkusz standardowy. Przy tworzeniu powyższego rankingu odrzucone zostały szkoły, które miały mniej niż 15 zdających.