Artykuły

NIE dla dodatkowej części egzaminu ósmoklasisty


Do Ministra Edukacji Narodowej:

Szanowny Panie Ministrze!

Zgodnie z planem wiosną 2022 roku uczniowie kończący szkołę podstawową będą zdawać dodatkowy, czwarty egzamin zewnętrzny, z przedmiotu do wyboru: z historii, geografii, biologii, fizyki lub chemii.

Konieczność przygotowania się do zdawania dodatkowego egzaminu zwiększa i tak poważne obciążenie nauką obecnych siódmoklasistów.
Wiemy wszyscy w jak trudnych warunkach realizowany był program szkolny od marca do czerwca 2020. Wielu uczniów ma zaległości z tego okresu, które będą rzutowały na dalszą naukę.

Wiemy też w jak niecodziennych warunkach pracują uczniowie w bieżącym roku szkolnym i jak trudno będzie im nadrabiać piętrzące się braki. Przerwy w nauce związane z kwarantannami czy też nieobecnością nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich będą z całą pewnością odbijać się znowu niekorzystnie na realizacji programu. Dodatkowym negatywnym czynnikiem jest niewielka liczba godzin przeznaczona na przedmioty przyrodnicze w klasach V-VIII. Geografia i biologia przez trzy lata realizowane są w wymiarze zaledwie jednej godziny tygodniowo. Nie ma czasu na nadrabianie potencjalnych opóźnień.

Dostrzegając te obiektywne trudności apelujemy do Pana Ministra o odroczenie wprowadzenia nowej części egzaminu ósmoklasisty, co najmniej o trzy lata, do momentu, w którym warunki pracy szkół powrócą do normy i ustabilizują się.

Konieczność przygotowania się do trzech egzaminów – z języka polskiego, matematyki i języka obcego – jest i tak ogromnym wyzwaniem dla uczniów realizujących program w niecodziennych, pandemicznych warunkach. Te trzy egzaminy dostarczają wystarczająco dużo informacji o uczniu, a ich wyniki pozwalają na przeprowadzenie uczciwej rekrutacji do szkół średnich.

         NIE dla chaosu w szkole

Powyższa petycja została przygotowana w porozumieniu z Jarosławem Pytlakiem, autorem wpisu „Piątka dla ucznia” http://www.wokolszkoly.edu.pl/blog/piatka-dla-uczniow.html , który był dla nas źródłem inspiracji.

Petycja zostanie przesłana do MEN.