Artykuły

List otwarty Koalicji dla edukacji do ministra Dariusza Piontkowskiego


19 czerwca 2019, w ostatnim dniu nauki w polskich szkołach, wystosowany został list otwarty do ministra edukacji, Dariusza Piontkowskiego. Wśród sygnujących ten list kilkunastu organizacji i ruchów społecznych nie zabrakło Koalicji NIE dla chaosu w szkole. Rolę koordynatora wspólnych działań przyjął na siebie Związek Miast Polskich.

Współautorzy listu, mimo rozpoczynających się wakacji, już myślą o kolejnym roku szkolnym. Po ciężkich doświadczeniach z ostatnich miesięcy jest bardzo dużo obaw i niepokojów. Stąd wspólna inicjatywa, by prosić ministra Piontkowskiego o niezwłoczne zajęcie się kilkoma najpilniejszymi sprawami. Choć oczywiście lista problemów z jakimi muszą się mierzyć szkoły i ich organy prowadzące jest znacznie dłuższa.

Organizacje i ruchy społeczne współtworzące dziś Koalicję dla edukacji liczą, że Pan Minister, mimo okresu urlopowego, zechce niezwłocznie pochylić się nad przedłożonymi mu postulatami. Trzeba koniecznie rozpocząć działania naprawcze i tym samym podjąć próbę stopniowego wychodzenia z kryzysu, w jakim znalazła się polska szkoła.

POBIERZ