Protest środowisk naukowych i akademickich przeciw planowanym zmianom w edukacji
Grupa naukowców z uczelni warszawskich

Jako przedstawiciele środowisk naukowych i akademickich, wyrażamy zaniepokojenie planowanymi przez MEN zmianami w systemie edukacji i stanowczo sprzeciwiamy się ich wprowadzeniu. Tempo i sposób wprowadzania tych zmian stoją w sprzeczności z praktyką odpowiedzialnie przeprowadzanej reformy, zaś ich zakres nie wynika z jasno określonych, merytorycznie umotywowanych celów.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo, Nauczycielki i Nauczyciele

z ogromnym zaniepokojeniem obserwujemy działania prowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wokół reformy systemu edukacji. Jesteśmy rodzicami uczennic i uczniów uczęszczających do szkół w całej Polsce.

Czytaj więcej...

Apel Wojciecha Eichelbergera

Jeśli jesteś troskliwym rodzicem dziecka, które korzysta z państwowych szkół i edukacji lub troszczysz się także o los dzieci nie swoich.

Jeśli uważasz, że przeforsowana przez rządzących reforma edukacji jest niemądra, chaotyczna i kosztowna.

Czytaj więcej...

Dlaczego przyjdę na manifestację rodziców 25 marca?

1. Żeby zatrzymać szaleństwo. W oświacie nie ma miejsca na rewolucje. Potrzebne są ewolucyjne zmiany – budowanie na tym co mamy. Nie zgadzam się na bezsensowne niszczenie.

Czytaj więcej...

Spotykamy się 25 marca pod Ministerstwem Edukacji

Spotykamy się 25 marca pod Ministerstwem Edukacji, żeby wyrazić nasz protest przeciwko zmianom w szkolnictwie wprowadzanym przez obecne władze oświatowe. Jako rodzice mamy prawo powiedzieć zdecydowane NIE decyzjom, które oceniamy jako szkodliwe dla naszych dzieci.

Czytaj więcej...

To nie jest protest przeciw PiS

Porębski o reformie oświaty: To nauczyciele i samorządy zajmą się dziećmi, a nie Zalewska, która sobie coś zapisała w ustawie.

Nauczyciele nie zostawią dzieci, samorządy też staną na głowie, by szkoły jakoś dostosować. To oni będą pracować nad zmianami, a nie minister edukacji Anna Zalewska, która sobie coś zapisała w ustawie, a w dodatku nie dała na to pieniędzy - mówi prawnik Olgierd Porębski, lider protestu rodziców przeciwko reformie oświaty.

Czytaj więcej...

Dlaczego 25 marca przytoczę oponę pod MEN?

Pytanie: – Co właściwie jest dla pani najgorsze w tej reformie edukacji?

Błyskawicznie odpowiedziałam, że bezsens, program, tempo, że cofanie naszych dzieci do XIX wieku. A przecież jeszcze totalna zlewka naszego zdania, wyrzucenie pieniędzy, bałagan, w którym będą musiały funkcjonować dzieciaki. 

To pytanie jednak nie dawało mi spokoju, czy to naprawdę główny powód mojej niezgody? Co mnie najbardziej frustruje? Już wiem. W sumie, o tym cały czas mówimy. O zatrzaskiwaniu drzwi.

Czytaj więcej...

Typowe zarzuty w związku z akcją protestacyjną rodziców

1. Protesty są bez sensu, bo nic nie dadzą. Za późno. PiS jest jak walec i na nic nie zwraca uwagi.

Bez sensu to jest siedzenie w domu z założonymi rękami. Protest nie jest przeciwko PiS, tylko przeciwko konkretnej reformie, z której wad i opłakanych skutków w MEN zdają sobie sprawę. Jeśli zaś cały obóz rządzący uświadomi sobie, jak ogromne szkody może wyrządzić nieodpowiedzialność minister Zalewskiej, w ciągu dwóch dni przeprowadzi przez obie izby parlamentu ustawę odwołującą reformę, którą w nocy podpisze prezydent. I sprawa zamknięta.

Czytaj więcej...

Spójrz, co czeka Twoje dziecko!

Przygotowaliśmy graficzne zestawienie problemów, którym będą musieli stawić czoła rodzice i ich dzieci w wyniku reformy edukacji..

Czytaj więcej...

Protest Szkolny legalny!

Formy protestu przewidziane w ramach rozpoczynającej się 10 marca ogólnopolskiej akcji protestacyjnej rodziców nie stoją w sprzeczności z żadnym przepisem prawa.

Czytaj więcej...

 ABC referendum 

Głównym celem naszej inicjatywy jest zebranie co najmniej 500 tys. podpisów pod wnioskiem, który zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, zostanie przekazany do Marszałka Sejmu RP.

  • 1. Pod wnioskiem mogą podpisywać się wszyscy obywatele polscy posiadający prawa wyborcze. Mogą to być rodzice, dziadkowie, znajomi, sąsiedzi i wszyscy, którym dobro polskiej edukacji jest szczególnie bliskie. 
  • 2. Podpis pod wnioskiem jest ważny pod warunkiem wpisania numeru PESEL. Dane na liście są zgodne z wymogami przepisu o referendum ogólnokrajowym. 
  • 3. Referendum jest ogólnokrajowe, dlatego listy do zbierania podpisów są takie same na terenie całego kraju. 
  • 4. Listy do zbierania podpisów są ważne wyłącznie bez dopisków, pieczątek, itp. 
  • 5. Liczą się tylko listy z podpisami odręcznymi, dlatego oryginalne listy należy przekazać osobiście, przesyłać pocztą bądź kurierem. 
  • 6. Dane osobowe mogą być wpisane na listę przez inną osobę, ale podpis musi być własnoręczny. 
  • 7. Kiedy na liście jeden z podpisów został skreślony, a pozostałe podpisy zawierają wszystkie wymagane dane, taka lista jest ważna. W przypadku, gdy ktoś chce wycofać swoje poparcie dla wniosku może przekreślić swój podpis. 
  • 8. Podpisane listy należy wysłać lub złożyć osobiście na adres: Zarząd Główny ZNP, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, skrytka pocztowa 202 lub do lokalnych oddziałów ZNP. 
  • 9. Po dotarciu list do siedziby sztabu podpisy będą zdeponowane w specjalnym schowku. Dostęp do list będą miały tylko wyznaczone osoby. Po zliczeniu podpisów listy trafią do Sejmu, gdzie ponownie zostaną przeliczone, a następnie komisyjnie zniszczone. 
  • 10. Zebranie pod wnioskiem co najmniej 500 tys. podpisów nie gwarantuje, że Sejm zdecyduje o przeprowadzeniu referendum. Dlatego naszym głównym zadaniem jest zebranie takiej liczby podpisów, aby posłom trudno było zagłosować przeciw referendum. Nasze podpisy mają swoją moc i politycy nie mogą ich zlekceważyć. Działania referendalne mają sens, bo jeszcze możemy zatrzymać reformę. 

Podpisy zbieramy do 31 marca 2017 r.