Koszty reformy

Wielokrotnie słyszeliśmy i czytaliśmy zapewnienia pani minister, że reforma jest tak bardzo przemyślana, że ani rodzice ani uczniowie jej nie zauważą, i tak bardzo dokładnie policzona, że wręcz „bezkosztowa”. Dotychczasowe doświadczenia rodziców wskazują, że „niezauważalność” reformy jest, co najwyżej, pobożnym życzeniem władz oświatowych. Może zatem informacja o braku kosztów finansowych jest prawdziwa?

 

Czytaj więcej...

Matura w sidłach DEFORMY

Projekt ramowych planów nauczania, opublikowany przez MEN, zakłada naukę wszystkich przedmiotów w trakcie całego toku nauki. Wynika to z zapowiadanego przywracania liceom rangi „ogólnokształcących”, jednak nie przyniesie żadnego efektu - może poza propagandowym.

Czytaj więcej...


Uwaga roboty szkolne

Czas dzielący nas od wakacji minie szybciej niż nam się wydaje. To będzie gorący okres remontowy. W okresie dwóch miesięcy szkoły mają zostać dostosowane do objęcia w nich opieką innej, większej, niż dotychczas liczby dzieci. Muszą również zapewnić bezpieczeństwo siedmioletnich maluchów i czternastolatków. Czy przygotowanie wszystkich szkół do 1 września jest możliwe?

Czytaj więcej...

„TAK” dla pytania w REFERENDUM. Jeszcze możemy zatrzymać reformę – każdy głos się liczy!

Czy polska edukacja potrzebuje zmian?

Tak. Oczywiście, jest wiele jej obszarów, które wymagają modyfikacji, dostosowania do warunków XXI wieku.

Czy potrzebuje kolejnej rewolucji?

Nie. Dlatego zjednoczyliśmy się wokół wspólnego celu.

 

Czytaj więcej...

Na wstecznym ku nowoczesności – wadliwy mechanizm edukacji

Po wdrażanej aktualnie rewolucji w oświacie na poziomie podstawowym i średnim, przyszedł czas na opracowanie nowej ustawy, dotyczącej szkolnictwa wyższego. Wydaje się oczywiste, że kolejne etapy nauki powinny być kontynuacją całościowej koncepcji i służyć osiągnięciu założonych celów edukacyjnych. Niestety, wiele wskazuje na to, że nie dla wszystkich!

Czytaj więcej...

Miażdżąca krytyka reformy

Reformę edukacji krytycznie oceniło wiele środowisk. Każde z nich podkreślało rewolucyjny charakter wprowadzanych zmian oraz chaos z nim związany. Słowa krytyki mają swoje podstawy w spływających zewsząd sygnałach zaniepokojenia rodziców, nauczycieli i samorządowców, także w międzynarodowych badaniach oraz wieloletnim doświadczeniu recenzentów. Poniżej przytaczamy opinie:

 

Czytaj więcej...

Zapaść edukacji - skutki deformy

Edukacyjne:

1. Zmiana systemu edukacji spowoduje skrócenie powszechnego obowiązku szkolnego z 9 do 8 lat, a co za tym idzie znaczne ograniczenie idei wyrównywania szans edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Zmiany w edukacji – o czym powinni wiedzieć rodzice?

Jaka jest dzisiejsza szkoła?

• O jakości polskiej edukacji, w dużej mierze, świadczą sukcesy uczniów: coraz lepsze wyniki w międzynarodowym sprawdzianie piętnastolatków PISA, laury w międzynarodowych konkursach i olimpiadach, zdawalność absolwentów na prestiżowe kierunki studiów, w Polsce i na świecie. Ostatnie sukcesy polskich uczniów w badaniach PISA zwróciły uwagę całego świata edukacyjnego.

Czytaj więcej...

Podstawa… do czego?

Dyskusja wokół rewolucji w polskiej edukacji, niesłusznie zwanej reformą (albowiem reforma to proces ewolucyjny, stopniowa zmiana, a mamy do czynienia z tajfunem), skupia się na dyskusji o słuszności istnienia gimnazjów. Ważniejszy wszakże dla przyszłości polskiej szkoły jest dokument zwany podstawą programową. Zawarte w nim treści zdecydują o przyszłości polskiej edukacji, dlatego warto zachęcić każdego, by zajrzał na stronę MEN i przyjrzał się temu dokumentowi. Opublikowany 30 listopada do 9-go grudnia ma być konsultowany.

Czytaj więcej...

Analiza wypowiedzi wiceministra Macieja Kopcia w programie „Warto rozmawiać” 01.12.2016 r.

Za: Fundacja Przestrzeń dla Edukacji Komentarz – Zofia Grudzińska

Pytanie 1. Czemu ministerstwo nie ujawnia treści oraz wniosków z konsultacji, które przeprowadzało Ministerstwo Edukacji Narodowej w pierwszej połowie roku?

M.K.: „Jeżeli chodzi o debaty, one się odbywały w każdym województwie. Były też spotkania w MEN i te spotkania dotyczyły prac nad podstawą programową kształcenia ogólnego. Czyli inaczej mówiąc – na te spotkania przyjeżdżały osoby, które są nauczycielami, metodykami, także przyjeżdżali profesorowie wyższych uczelni i dyskusja dotyczyła przede wszystkim tego jak jest realizowana podstawa programowa i co w niej należy zmienić.”

Czytaj więcej...